Debat ouderenzorg

Op 7 februari 2019 wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de ouderenzorg. De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hierbij is het persoonsgebonden budget vaak een mooie oplossing. Per Saldo vraagt om aandacht voor onderstaande punten via een brief aan de Tweede Kamer.

Zorg door familie of vrienden

Per Saldo vindt dat de positieve kanten van zorg door familie en/of vrienden meer aandacht moeten krijgen. Soms lijkt het alsof deze zorg uit het persoonsgebonden budget niet gewenst is, terwijl dit voor mensen veel kan betekenen. Deze zorgverleners kennen de budgethouders vaak goed, weten wat ze nodig hebben en zijn goedkoper dan professionele zorgverleners. Ook is het belangrijk deze zorg te scheiden van mantelzorg. Mantelzorg is zorg die niet betaald wordt en mag niet worden verplicht. We zien te vaak dat mensen zich onder druk verplicht voelen onbetaalde zorg te leveren, ook waar het gaat om zorg die verder gaat dan wat je normaal voor elkaar doet.

Respijtzorg

Respijtzorg zorgt ervoor dat partners en/of kinderen van de budgethouder even kunnen uitrusten van het ondersteunen en verzorgen van hun familielid. In veel gemeenten wordt respijtzorg wegbezuinigd. Juist om mensen langer thuis te kunnen laten wonen is het nodig mantelzorgers tijdelijk te ontlasten en voldoende te ondersteunen.

Zelf kunnen kiezen

In de wet staat dat mensen de keuze hebben tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Toch zijn mensen vaak niet of onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden. Per Saldo wil dat mensen vooraf goed geïnformeerd worden, zodat zij weten wat een persoonsgebonden budget is en welke verantwoording dit met zich mee brengt. Zo kunnen zij bewust een keuze maken.

Een betere samenwerking is nodig

Ouderen moeten onbezorgd kunnen leven en zich niet druk hoeven maken over allerlei regeltjes. Om een voorbeeld te noemen, als iemand na een ziekenhuisopname thuis komt en extra zorg nodig heeft, zou het fijn zijn als het ziekenhuis overlegt met de gemeente of de zorgverzekeraar over welke zorg er nodig is. De samenwerking tussen de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten moet daarom echt beter.

Wil je meer weten?

Hieronder kun je de brief downloaden die Per Saldo aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  • Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal en is live te volgen op donderdag 7 februari 2019 van 10:00 uur tot 14:00 uur.
  • Bekijk de Agenda voor het debat op 7 februari 2019.