Per Saldo heeft voor het debat 2 brieven verstuurd, namelijk:

  1. Een brief met aandachtspunten voor het agendapunt Maatwerk(profiel) in de Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. Een brief om de wooninitiatieven die door ouders zijn opgericht voor hun (volwassen) kinderen, de zogenaamde ouderinitiatieven, onder de aandacht te brengen.

Wij zijn blij met de maatwerkontwikkeling maar dringen wel aan op een zorgvuldige invoering.

Wat Per Saldo betreft hoort maatwerk altijd uitgangspunt te zijn bij mensen met een zorgvraag. Juist mensen met een zorgvraag die niet past in de gebruikelijke zorgprofielen worden hiermee geholpen. Ze zijn dan onder andere verlost van het aanvragen van meerzorg bij het zorgkantoor.

Meer informatie

Lees de brieven en meer informatie in de volgende berichten: