Vanwege de presentatie van het eindverslag van de formateur over de mislukte formatiebesprekingen is het Algemeen Overleg Gehandicaptenbeleid van de vaste Kamercommissie met de staatssecretaris op 17 mei niet doorgegaan. Het debat staat nu gepland voor woensdag 31 mei, van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Per Saldo heeft voor het debat 2 brieven verstuurd, namelijk:

  1. Een brief met aandachtspunten voor het agendapunt Maatwerk(profiel) in de Wlz
  2. Een brief om de wooninitiatieven die door ouders zijn opgericht voor hun (volwassen) kinderen, de zogenaamde ouderinitiatieven, onder de aandacht te brengen.

Wij zijn blij met de maatwerkontwikkeling maar dringen wel aan op een zorgvuldige invoering.

Wat Per Saldo betreft hoort maatwerk altijd uitgangspunt te zijn bij mensen met een zorgvraag. Juist mensen met een zorgvraag die niet past in de gebruikelijke zorgprofielen worden hiermee geholpen. Ze zijn dan onder andere verlost van het aanvragen van meerzorg bij het zorgkantoor.

Meer informatie

Lees de brieven en meer informatie in de volgende berichten: