Op woensdag 1 februari staat de decentralisatie van de Wmo op de agenda van de Tweede Kamer. Per Saldo heeft voorafgaand aan het debat, een brief naar alle Kamerleden van de commissie VWS gestuurd. Wij vinden dat een aantal zaken in de decentralisatie Wmo onderbelicht zijn gebleven en daardoor tot nu toe niet goed geregeld zijn. Bezuinigingen lijken een belangrijker doel dan maatwerk.

Enkele punten uit de brief:

  • Gemeenten verwijzen eerst door naar algemene voorzieningen zonder uit te gaan van wat iemand daadwerkelijk nodig heeft
  • Voor budgethouders die 18 jaar worden verandert er veel. Het is goed dat gemeenten dan met hen in gesprek gaan om te kijken wat ze nodig hebben. maar het is wel vreemd dat op zo’n moment de hele zorgvraag ter discussie komt te staan.
  • Door de verlaging van pgb-tarieven en de verlaging of afschaffing van de toeslag wooninitiatieven is soms sprake van de helft minder budget waardoor minder zorg ingekocht kan worden. Budgethouders kunnen niet meer de zorg inkopen die ze nodig hebben. Hierdoor dreigen wooninitiatieven om te vallen.

Per Saldo vraagt aan de Kamerleden er bij de staatssecretaris op aan te dringen:

  • dat maatwerk, ook voor mensen die in een wooninitiatief willen wonen, de norm wordt en niet alleen het budget dat gemeenten beschikbaar stellen uitgangspunt te laten zijn;
  • dat niet alleen in beleid maar ook in de uitvoering het pgb een volwaardig alternatief is voor zorg in natura.

Lees meer in de Brief Per Saldo over decentralisatie Wmo

Per Saldo  is ook mede-ondertekenaar van de Brief over de decentralisatie Wmo van Iederin en partners waarin wordt gepleit dat maatwerk de norm wordt, ook voor complexe zorgvragen.

Meer informatie

Alle stukken die bij het Algemeen Overleg horen kunt u lezen op de website van de Tweede Kamer. De vergadering begint om 14.00 uur in de Groen van Prinstererzaal. U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream.