Door tijdgebrek zijn de standpunten uit de brief tijdens het debat niet aan de orde gekomen. Wel heeft de Kamer besloten dat het eigen risico in 2018 gelijk blijft, maar dat de zorgpremie met € 10 wordt verhoogd.

Boete op ziek zijn

‘Een boete op ziek zijn’, noemt Lilian Marijnissen (SP) het eigen risico. Met Corinne Ellemeet (GroenLinks), Fleur Agema (PVV) en Femke Arissen (PvdD) is zij een voorstander van het afschaffen van het eigen risico. Afschaffing willen zij onder andere betalen uit de reserves van de zorgverzekeraars en het aanpakken van verspilling en bureaucratie.

Spoedprocedure regelt wetswijziging

Van de vijf moties die tijdens het Kamerdebat werden ingediend, is alleen de motie van Mona Keijzer (CDA) aangenomen. Die hield in dat met een spoedprocedure geregeld wordt dat de noodzakelijke wetgeving voor het niet verhogen van het eigen risico vóór 1 oktober klaar is. Om de beslissing over het gelijk blijven van het eigen risico in 2018 mogelijk te maken, hebben de Tweede én Eerste Kamer op dezelfde dag, dinsdag 26 september, de wetswijziging goedgekeurd. Dat tempo is heel ongebruikelijk voor de wetgeving vanuit Den Haag.

Stapeling

Naast het eigen risico en de zorgpremie betalen chronisch zieken en mensen met een beperking forse eigen bijdragen voor medicijnen, hulpmiddelen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz), en kosten voor niet verzekerde zorg zoals de fysiotherapeut en de tandarts. Daarnaast vallen andere leefkosten, zoals bijvoorbeeld voor aangepaste kleding en dagelijkse hulpmiddelen dikwijls ook hoger uit. In de praktijk zien we dat ook (inwonende) mantelzorgers en gezinsleden de dupe zijn van de stapeling van zorgkosten.

Verdubbeling zorgkosten

Vorig jaar heeft het Nibud laten zien dat de zorgkosten voor mensen met een beperking tussen 2011 en 2016 zijn verdubbeld. Ruim 615.000 mensen hebben te maken hebben met tenminste een stapeling van eigen risico en eigen bijdragen voor gemeentelijke zorg of langdurige zorg.

Het Nibud berekende dat mensen met hoge zorgkosten inmiddels meer dan 20 procent van hun netto inkomen aan zorg kwijt zijn, terwijl de doorsnee Nederlander aan zorg tussen de 4 en 6 procent kwijt is.

Wat is nodig?

Patiëntenfederatie Nederland, Mezzo, MIND/Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Per Saldo en Ieder(in) stellen onder meer de volgende verbeteringen voor aan de Tweede Kamer:

  • Maximeer het totaal aan eigen betalingen voor zorgkosten en ga hierbij uit van het besteedbaar inkomen van mensen
  • Verbeter de informatie over eigen betalingen en zorg dat dit eenduidig en herkenbaar beschikbaar is
  • Verlaag het eigen risico in de Zorgverzekeringswet en de eigen bijdrage gemeentelijke zorg en langdurige zorg

Brief aan Tweede Kamer over maximum zorgkosten