(Her)indicatie door wijkverpleging

Heb je een Zvw-pgb? V&VN heeft een advies opgesteld over indicatiestelling tijdens de coronacrisis. In het kort:

  • De zorgprofessional moet de richtlijnen en adviezen van het RIVM opvolgen.
  • De zorgprofessional mag nu bepalen of (beeld)bellen de voorkeur heeft. Ook een op afstand gestelde indicatie moet worden getoetst en vastgelegd in het zorgdossier.
  • Als de zorgvraag niet is veranderd, mag bij herindicatie de huidige met 3 maanden worden verlengd. Als de crisis voorbij is, komt er een huisbezoek om de verlenging te toetsen en eventueel alsnog een herindicatie in te dienen.
  • Als de zorgvraag wel is veranderd, bepaalt de zorgprofessional hoe het herindicatiegesprek plaatsvindt, thuis of via (beeld)bellen.

Advies V&VN Indicatiestelling tijdens crisis COVID19

Beschermende materialen

Wij hebben nog geen oplossing van het ministerie van VWS doorgekregen.

Nieuwe adviezen en tips

MEE
Wil je graag duidelijke uitleg over het coronavirus? Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je een hulpvraag? We helpen je graag! De cliëntondersteuning van MEE gaat online gewoon door. Bel of mail met de MEE in je buurt.

MIND is maandag gestart met een speciale ‘coronapagina’ met informatie, tools en initiatieven voor en door mensen met psychische problemen. Verder biedt MIND dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur een livestream samen met Stichting Out of the Box TV. In deze virtuele huiskamer voeren we gesprekken, delen mensen hun ervaringen, worden kijkersvragen beantwoord en komen deskundigen langs.

Kijk voor alle adviezen en tips die wij tot nu toe hebben gegeven op onze speciale pagina.