D66, Per Saldo en Zilveren Kruis: voorkom pgb-fraude

Om pgb-fraude te voorkomen slaat Per Saldo samen met D66 en verzekeraar Zilveren Kruis de handen ineen. Samen willen wij een einde maken aan de bemiddelingsbureaus en pleiten voor een gewaarborgde hulp die helpt met de administratie. Het Openbaar Ministerie noemde pgb-fraude onlangs ‘een maatschappelijk probleem’, nadat 2 Utrechtse broers werden opgepakt. Ze worden verdacht van jarenlange, grootschalige pgb-fraude.

Minder regels

D66-Kamerlid Vera Bergkamp: “Het pgb is een prachtig middel om te zorgen dat mensen eigen regie houden en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het is verschrikkelijk dat geld dat bedoeld is voor goede zorg, door sommige mensen misbruikt wordt voor auto’s en een flinke bankrekening. Die fraude moet stoppen. Het is belangrijk dat dit kabinet de fraude aanpakt, zonder dat er te veel regels komen, waardoor het het pgb een te ingewikkeld instrument wordt. Daarom stellen wij concrete maatregelen voor, zoals strengere eisen voor de bemiddelingsbureaus.” De drie partijen presenteren vandaag een plan om pgb-fraude te voorkomen.

Onrechtmatig

Vorig jaar bleek dat er bij 20% van de 12.000 pgb’s die via Zilveren Kruis worden uitbetaald, een vermoeden is van onrechtmatigheid. Olivier Gerrits, directeur bij Zilveren Kruis: “Het pgb is een prachtig instrument dat klanten veel vrijheid geeft in het regelen van zorg. Helaas wordt daar soms misbruik van gemaakt. Daar moeten we iets aan doen.”

Bemiddelingsbureaus

D66, Per Saldo en Zilveren Kruis willen strengere eisen voor bemiddelingsbureaus, die nu vaak de schakel zijn tussen degene die zorg nodig heeft en de zzp-er die zorg levert. Zo mogen de bemiddelingsbureaus niet langer verantwoordelijk zijn voor de administratie. Ze mogen enkel degene zijn die een zorgverlener met een pgb-houder in contact brengt, waarvoor de zorgverlener een eenmalige betaling doet aan het bureau. De drie partijen willen dat de bemiddelingsbureaus binnen twee jaar helemaal verdwijnen. Dan moet er bijvoorbeeld een website zijn waar zzp-ers hun zorg aanbieden. Aline Molenaar, directeur van Per Saldo: “Frauderende bemiddelingsbureaus maken misbruik van startende budgethouders zonder goede kennis van zaken. Goede training zorgt dat fraude voor groot deel kan worden voorkomen.”

Belang pgb-houder voorop

Als de pgb-houder zelf zijn of haar administratie niet kan doen en een familielid ook niet, dan moet daarvoor een gewaarborgde hulp komen. Het is belangrijk dat zo’n gewaarborgde hulp volledig op de hoogte is van zijn of haar rechten en plichten. Ook pleiten D66, Per Saldo en Zilveren Kruis voor meer budgetvaardigheidstrainingen.

Plan D66, Zilveren Kruis en Per Saldo