Wat leer je?

Deze online cursus bestaat uit 11 modules. Je leert in je eigen tempo en op de door jouw gewenste tijd en plaats. In alle modules is extra informatie voor verschillende professionals toegevoegd: voor de zorgverlener, de indicerende (wijk)verpleegkundige, de mentor/bewindvoerder en voor de cliëntondersteuner. Door de opbouw in modules kun je gemakkelijk de informatie selecteren die voor jou van belang is.

Met behulp van tekst, filmpjes en oefenvragen krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Voor welke zorg is een pgb in de Zvw mogelijk?
 • Wie mag je inhuren voor welke zorg?
 • Wie mag de indicatie stellen en waar vind je een indicatiesteller?
 • Hoe kunnen jij en een eventuele mantelzorger je voorbereiden op de indicatie?
 • Wat is het effect van mantelzorg op de indicatie?
 • Hoe vul je de pgb-aanvraagformulieren in?
 • Wat kun je doen als je het niet eens bent met een afwijzing van je zorgverzekeraar?
 • Welke zorgovereenkomsten gebruik je?
 • Hoe verloopt het uitbetalen van het pgb?
 • Wanneer kun je met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te maken krijgen?
 • Hoe combineer je pgb-zorg vanuit de Zvw met zorg via de gemeente?
 • Wanneer kun je met de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen?
 • Waar vind je zorgverleners? En wat mag je ze betalen?

Module 11 is een zelftoets. Zo kun je zelf zien waar je voldoende vanaf weet en over welke onderwerpen je nog aanvullend advies of een cursus kunt gebruiken.

De studiebelasting is ongeveer 2 uur. Het is mogelijk om tussentijds te stoppen en de resultaten op te slaan.

Voor wie?

Deze online cursus is voor wijkverpleegkundigen, zorgverleners, onafhankelijke cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, bewindvoerders, mentoren die werken met/voor hulpvragers met een Zvw-pgb.

De cursus is niet geschikt als je alleen te maken hebt met het pgb via de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet) of via het zorgkantoor (Wlz).

PE-punten

Geregistreerde mantelzorgmakelaars, cliëntondersteuners, maatschappelijk werkenden en sociaal juridisch dienstverleners kunnen via het Registerplein PE-punten aanvragen voor een groot deel van onze cursussen.

Voor de overige deelnemers levert deelname aan onze cursussen en bijeenkomsten op dit moment geen kwaliteit- of PE-punten op.

Kosten

 • Abonnees: € 85,50.
 • Niet-abonnees: € 95,00.

Je kunt kiezen voor betaling via iDEAL of automatische incasso. Na ontvangst van je betaling via iDEAL ontvang je na 2 werkdagen een mail met je inloggegevens. Betaal je via automatische incasso dan ontvang je na 4 – 10 werkdagen een mail met je inloggegevens.
De toegang tot de cursus is 2 maanden geldig.

LET OP: Voordat je de online cursus aanschaft, is het goed om te kijken wat de eisen zijn voor je computer, laptop of tablet. Zie veelgestelde vragen over systeemvereisten.

Behalve korting op cursussen hebben we voor professionals veel meer voordelen. Doe je ook mee?

Algemene voorwaarden

Voor deze cursus gelden onze algemene voorwaarden.

Aanmelden