Je gaat meer in detail in op een aantal onderwerpen in de Wet langdurige zorg (Wlz). De opdrachten die je maakt met je mede-cursisten kun je direct toepassen op wat je geleerd hebt.

Wat leer je?

De onderwerpen uit de online training over de Wlz ken je. Nu gaan we meer in detail in op de volgende onderwerpen:

  • Hoe kun je ondersteunen bij de voorbereiding op de indicatie?
  • Welk effect heeft mantelzorg op de indicatie?
  • Extra aandacht voor de zorgbeschrijvingen: wat is Wlz-zorg en hoe verwoord je dat? En hoe ondersteun je de (aanstaande) budgethouder hierbij?
  • Wat is overbruggingszorg? En hoe werkt het bij een persoonsgebonden budget (pgb)?
  • Welke eisen worden er aan de budgethouder gesteld bij een overgang van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wlz?
  • Pgb combineren met zorg in natura: wat heeft dat voor gevolgen voor het budget?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor aanvullende zorg, zoals meerzorgregeling, regeling Extra Kosten Thuis, Persoonlijk Assistentiebudget? Voor wie geldt welke regeling? En waar moet het worden aangevraagd?

Tot slot ga je zelf aan de slag en pas je het geleerde toe op een aantal cases uit de (eigen) praktijk.

Voor wie?

Deze cursus is vooral geschikt voor cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en medewerkers bij een zorgaanbieder die voorlichting of advies geven en die werken met of voor cliënten die een persoonsgebonden budget ontvangen vanuit de Wlz.

Let op: dit is een vervolgcursus.

PE-punten

Geregistreerde mantelzorgmakelaars, cliëntondersteuners, maatschappelijk werkenden en sociaal juridisch dienstverleners kunnen via het Registerplein PE-punten aanvragen voor een groot deel van onze cursussen.

Voor de overige deelnemers levert deelname aan onze cursussen en bijeenkomsten op dit moment geen kwaliteit- of PE-punten op.

Wanneer en waar?

Door de maatregelen vanwege het coronavirus geven wij tot 1 juni 2020 geen cursussen. We zijn en blijven bereikbaar per mail of via ons antwoordapparaat voor al je vragen over het pgb.

Kosten

  • Abonnees: € 247,50 per persoon, inclusief lunch en cursusmap.
  • Niet-abonnees: € 275,00 per persoon, inclusief lunch en cursusmap.

Behalve korting op cursussen hebben we voor professionals veel meer voordelen. Doe je ook mee?

Algemene voorwaarden

Voor deze cursus gelden onze algemene voorwaarden.

Aanmelden