Verdieping in de Wlz

Voor wie?
  • Zorgaanbieders,
  • Zorgprofessionals

Wil je alles weten over zorgbeschrijvingen, meerzorg of overbruggingszorg? Wil je deze kennis toepassen in praktische opdrachten? In deze klassikale vervolgtraining ga je verder waar onze e-learning ‘Pgb-Wlz en jouw rol als professional’ ophoudt. Heb je deze e-learning niet gevolgd, dan verwachten we van je dat je deze kennis al hebt.

Je gaat in detail in op een aantal onderwerpen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat je hebt geleerd kun je direct toepassen op de opdrachten die je maakt met je mede-cursisten.

Wat leer je?

De onderwerpen uit de e-learning ‘Pgb-Wlz en jouw rol als professional’ ken je. Nu gaan we meer in detail in op de volgende onderwerpen:

  • Hoe kun je ondersteunen bij de voorbereiding op de indicatie?
  • Welk effect heeft mantelzorg op de indicatie?
  • Extra aandacht voor de zorgbeschrijvingen: wat is Wlz-zorg en hoe verwoord je dat? En hoe ondersteun je de (aanstaande) budgethouder hierbij?
  • Wat is overbruggingszorg? En hoe werkt het bij een persoonsgebonden budget (pgb)?
  • Welke eisen worden er aan de budgethouder gesteld bij een overgang van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wlz?
  • Pgb combineren met zorg in natura: wat heeft dat voor gevolgen voor het budget?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor aanvullende zorg, zoals meerzorgregeling, regeling Extra Kosten Thuis, Persoonlijk Assistentiebudget? Voor wie geldt welke regeling? En waar moet het worden aangevraagd?

Tot slot ga je zelf aan de slag en pas je het geleerde toe op een aantal cases uit de (eigen) praktijk.

Voor wie?

Deze cursus is vooral geschikt voor cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en medewerkers bij een zorgaanbieder die voorlichting of advies geven én die werken met of voor cliënten die een persoonsgebonden budget ontvangen vanuit de Wlz.

Let op: dit is een vervolgcursus op ‘Pgb-Wlz en jouw rol als professional’.

PE-punten

Geregistreerde mantelzorgmakelaars, cliëntondersteuners, maatschappelijk werkenden en sociaal juridisch dienstverleners kunnen via het Registerplein PE-punten aanvragen voor een groot deel van onze cursussen.

Voor de overige deelnemers levert deelname aan onze cursussen en bijeenkomsten op dit moment geen kwaliteit- of PE-punten op.

Kosten en betaling

Kosten op aanvraag. Voor meer informatie mail naar: [email protected]

Waar?

Deze cursus geven we online via Zoom of in ons cursuslokaal in Utrecht (Churchilllaan 11, 3527 GV). Maar kan ook op locatie worden gegeven. Onderaan deze pagina vind je wanneer en waar deze cursus wordt gegeven. En ook de mogelijkheid om je aan te melden.

Algemene voorwaarden

Voor deze cursus gelden onze algemene voorwaarden.

Er is op dit moment geen mogelijkheid om deze cursus te volgen.