In het eerste deel van de bijeenkomst zetten we op een rij wat er in 2021 verandert en verversen we je kennis over de veranderingen die in de loop van 2020 zijn doorgevoerd. Hierna is je APK weer helemaal op peil! Uit welke wet de bewoner van het initiatief zijn persoonsgebonden budget (pgb) krijgt, maakt niet uit.

Je kunt je persoonlijke vragen voorleggen aan onze voorlichter.

Na het APK-onderdeel dat 1,5 uur duurt, is er tijd voor uitwisseling met andere deelnemers. Dit duurt 45 minuten. Je kunt in online groepjes ervaringen uitwisselen over een aantal actuele onderwerpen. Na afloop koppelen we de bevindingen online terug.

Onderwerpen APK wonen

We praten je bij over:

 • Corona en ouderinitiatieven.
 • De nieuwe wet Zorg en Dwang. Wat zijn de gevolgen voor een kleinschalig pgb-initiatief?
 • De nieuwe wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. Wat zijn de gevolgen voor deze doelgroep in een kleinschalig pgb-initiatief?
 • De WTZA: stand van zaken i.v.m. invoering medio 2021
  De veranderingen binnen het beschermd wonen. Wat gaat er dit jaar en de komende jaren veranderen?
 • Een deel van de bewoners met psychische problemen die nu onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgt toegang tot Wet langdurige zorg (Wlz). Over de stand van zaken op dit moment.
 • Wet Arbeidsmarkt in balans en de gevolgen voor kleinschalige pgb-initiatieven.
 • ‘Langdurig beschikken’ (zorgbeschikking die langdurig is) in de Wmo: wens van veel kleinschalige pgb-initiatieven.
 • Agenda Pgb en de Toolkit Wonen. Hoe start ik een kleinschalig pgb ouderinitiatief? Ook veel informatie voor bestaande initiatieven.
 • Hulpmiddelen en bewoners met Wlz-indicatie van kleinschalige pgb-initiatieven.
 • Hoofd- en onderaannemerschap. Wat is de discussie en wat ‘mag’?
 • Het nieuwe pgb-portaal voor budgethouders.

En verder…

We haken aan bij het laatste nieuws tot op de dag van de bijeenkomst. Over Haagse ontwikkelingen bijvoorbeeld. Nieuws rondom de ‘Agenda pgb’ van minister De Jonge van VWS. We gaan in op de achtergronden, wat dit betekent voor ouder- en wooninitiatieven en wat wij ervan vinden.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bestemd voor ouders, verwanten en besturen van ouderinitiatieven.

Let op: ben je als ondernemer betrokken bij een wooninitiatief? Dan kun je je aanmelden voor de speciale bijeenkomst voor ondernemers.

Waar en wanneer?

DagDatumTijdstipLocatieNog plek?
maandag02-11-202013:00-15:30Online, via ZoomJa

Hoe werkt het?

We geven deze cursus met het programma Zoom. Om mee te kunnen doen heb je een computer, laptop of tablet nodig met een camera en een microfoon. Je hebt ook een koptelefoon of ‘oortjes’ nodig. Na je aanmelding krijg je een e-mail met uitleg hoe je Zoom kunt gebruiken.

Hoe zit het met Zoom en mijn privacy?

We gebruiken de professionele, betaalde versie van Zoom. Daardoor is je privacy beschermd. Verder beveiligen we onze bijeenkomsten met een wachtwoord. Zo kan niet zomaar iedereen meedoen. Na je aanmelding krijg je een mail met een link en het wachtwoord.

Kosten

 • Abonnees Wonen: € 35,00 per persoon.
 • Niet-abonnees Wonen: € 55,00 per persoon.

Behalve korting op bijeenkomsten hebben we voor abonnees veel meer voordelen. Doe je ook mee?

Aanmelden