Uit onze behoeftepeiling op de Landelijke Wooninitiatieven dag in 2019 blijkt dat deelnemers graag met elkaar ervaringen en tips willen uitwisselen. Daarom bieden we je de gelegenheid om na afloop met andere deelnemers in gesprek te gaan.

In het eerste deel van de bijeenkomst zetten we op een rij wat er in 2020 verandert en verversen we je kennis over de veranderingen die in de loop van 2019 zijn doorgevoerd. Hierna is je APK weer helemaal op peil! Uit welke wet de bewoner van het initiatief zijn persoonsgebonden budget (pgb) krijgt, maakt niet uit.

Je kunt je persoonlijke vragen voorleggen aan onze voorlichter.

Na het APK-onderdeel dat 1,5 uur duurt, is er tijd voor uitwisseling met andere deelnemers. Je kunt in groepjes ervaringen uitwisselen over een zelf gekozen onderwerp. Of je kunt je aansluiten bij 2 thematafels over een actueel onderwerp. Beide kan ook. Bij de thematafels zijn gespreksleiders aanwezig.

Onderwerpen APK wonen

We praten je bij over de volgende onderwerpen:

 • de nieuwe wet Zorg en Dwang. Wat zijn de gevolgen voor een kleinschalig pgb-initiatief?
 • de nieuwe wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. Wat zijn de gevolgen voor deze doelgroep in een kleinschalig pgb-initiatief?
 • De veranderingen binnen het beschermd wonen. Wat gaat er dit jaar en de komende jaren veranderen?
 • Bewoners met psychische problemen die nu onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Krijgen zij toegang tot Wet langdurige zorg (Wlz)? Over het hoe en wanneer.
 • Wet Arbeidsmarkt in balans en de gevolgen voor kleinschalige pgb-initiatieven.
 • ‘Langdurig beschikken’ (zorgbeschikking die langdurig is) in de Wmo: wens van veel kleinschalige pgb-initiatieven.
 • Agenda Pgb en de Toolkit Wonen. Hoe start ik een kleinschalig pgb ouderinitiatief? Ook veel informatie voor bestaande initiatieven.
 • Hulpmiddelen en bewoners met Wlz-indicatie van kleinschalige pgb-initiatieven.
 • Hoofd- en onderaannemerschap. Wat is de discussie en wat ‘mag’?
 • Het nieuwe pgb-portaal voor budgethouders.
 • Stimuleringsregeling nieuwe woon-zorgvormen voor ouderen.
 • Kwaliteitsgelden kleinschalige verpleeghuis

En verder…

We haken aan bij het laatste nieuws tot op de dag van de bijeenkomst. Over Haagse ontwikkelingen bijvoorbeeld. Nieuws rondom de ‘Agenda pgb’ van minister De Jonge van VWS. We gaan in op de achtergronden, wat dit betekent voor wooninitiatieven en wat vindt Per Saldo ervan.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bestemd voor ondernemers betrokken bij een wooninitiatief.

Let op: ben je ouder, verwant of bestuurder van een wooninitiatief? Dan kun je je aanmelden voor de speciale bijeenkomst voor ouders, verwanten en bestuurders.

Waar en wanneer?

Door de maatregelen vanwege het coronavirus geven wij tot 1 september 2020 geen cursussen. Wel gaan we starten met digitale bijeenkomsten. Over de data houden we je via onze nieuwsbrief en website op de hoogte. Je kunt ook je vraag stellen via het contactformulier.

Kosten

 • Abonnees Wonen: € 35,00 per persoon, inclusief hapje en drankje.
 • Niet-abonnees Wonen: € 55,00 per persoon, inclusief hapje en drankje.

Behalve korting op bijeenkomsten hebben we voor abonnees veel meer voordelen. Doe je ook mee?

Aanmelden