Kritiek zwelt aan op de Thomashuizen, de kleinschalige woonvorm voor gehandicapten. Jaloezie van de zorgreuzen? Een kleinschalige vorm van zorg voor gehandicapten roept plots veel weerstand op. De Thomashuizen, ooit opgezet door een vader die zijn gehandicapte zoon niet in een anoniem instituut wilde onderbrengen, liggen onder vuur. Deze lente gaf een werkgroep van topambtenaren een negatief advies over de huizen zonder ze bij naam te noemen. Punt van kritiek: kleinschalige zorg bestaat bij de gratie van persoonsgebonden budgetten. Maar daar zijn die nooit voor bedoeld.

Lees het hele bericht op de website van de NRC.