Chaos voorbij – controles hervat

Na een gewenningsperiode van enkele maanden, waarin de budgethouders, zorgverleners én verstrekkers goed werden geïnformeerd en ondersteund om de formulieren juist in te vullen, stopt op 1 november 2016 de coulanceregeling voor zorgovereenkomsten en declaraties. Deze tijdelijke regeling werd in 2015 ingezet om de chaos rond het Trekkingsrecht in te perken. De SVB kreeg toen de opdracht van het kabinet om boven alles ervoor te zorgen dat de pgb’s op tijd uitbetaald werden. Daardoor werden zorgovereenkomsten geaccepteerd en declaraties uitbetaald die niet aan alle formele eisen voldeden. Die periode van coulance is echter nu voorbij en de SVB gaat strenger controleren op de ingediende formulieren, zodat deze helemaal rechtsgeldig zijn.

Versoepeling

Van de eisen waaraan zorgovereenkomsten en declaraties moeten voldoen zijn er inmiddels enkele teruggedraaid:

  • Je hoeft bijvoorbeeld niet het adres van de zorgverlener op het urenbriefje te plaatsen
  • Als er in de zorgovereenkomst staat dat uw zorgverlener op maandag en dinsdag werkt, maar hij is op woensdag en donderdag bij u geweest, dan hoef je dat niet te melden
  • Je hoeft niet elke keer precies te beschrijven wat uw zorgverlener heeft gedaan. Je kunt invullen: werkzaamheden overeenkomstig de zorgovereenkomst, en in de Wlz,de zorgbeschrijving.

Gewenningsperiode

Vlak voor het zomerreces stemde de Tweede Kamer in met het voorstel van de staatssecretaris om op een beheerste manier, inclusief gewenningsperiode, de controles weer aan te zetten. Samen met de ketenpartners heeft Per Saldo erop aangedrongen om de coulanceregeling af te bouwen en uiteindelijk stop te zetten. Per Saldo vindt dat budgethouders goed geïnformeerd zijn over de scherpere controles en voldoende ondersteuning hebben gekregen bij de ‘nieuwe’ eisen waaraan de zorgovereenkomst en declaraties moeten voldoen.

Voor tips bij het invullen zie PGB-special: Declaratiewijzer van de SVB. Daarin wordt stap voor stap uitgelegd waaraan een declaratie moet voldoen.