Coronadebat

Vandaag zijn we aanwezig bij het coronadebat. En we hebben samen met Ieder(in) en KansPlus alle Kamerleden een mail gestuurd om te zorgen dat er meer duidelijkheid komt over een paar vragen waar we nog steeds geen antwoord op hebben. We hebben deze vragen al meerdere keren gesteld en vandaag weer.

Wil je zelf het debat ook nog volgen? Het debat duurt tot 20.00 uur en kun je volgen via tweedekamer.nl.

Vaccinatie van jouw zorgverleners

In de brief over Covid-19 van de minister aan de Kamer van 13 april 2021 staat niet hoe het zit met pgb zorgverleners die wel een uitnodiging hebben ontvangen, maar nog geen afspraak kunnen maken. We hebben van zorgverleners berichten ontvangen dat zij van de GGD te horen krijgen dat ze niet in aanmerking komen voor een afspraak. Vraag aan de minister: Kan hij duidelijkheid geven dat ook deze groep pgb zorgverleners vanaf vandaag weer zelf contact op kunnen nemen met de GGD om een afspraak in te plannen? En ze niet weer te horen krijgen dat dit niet kan.

Vaccinatie in kleinschalige wooninitiatieven

Bij vaccinatie in kleinschalige ouder- en wooninitiatieven is niet iedereen meegenomen in de eerste vaccinatierondes. Het gaat om initiatieven met mensen die verschillende aandoeningen hebben, bijvoorbeeld bewoners met een verstandelijke handicap, die samen wonen met mensen met psychiatrische aandoeningen. De minister had gezegd dat alle bewoners van het initiatief  gevaccineerd zouden worden. Dit is niet gedaan. We hebben vorige maand een lijst aangeleverd bij het ministerie van VWS met zo’n 30 ouder- en wooninitiatieven waar dit niet goed is gegaan. Vanuit het ministerie horen we dat ze bezig zijn met de 2e ronde van de vaccinaties in de ouder- en wooninitiatieven. Dan kan het toch niet anders zijn dan dat ze nu direct bij de vergeten bewoners hun eerste vaccin geven. Vraag aan de minister: Kan hij toezeggen dat de bewoners in kleinschalige wooninitiatieven die nog geen eerste prik hebben gekregen worden meegenomen in de 2e ronde vaccinaties in kleinschalige wooninitiatieven? En kan de minister toezeggen dat in de 2e ronde voor zorg in natura-instellingen ook de kleinschalige wooninitiatieven worden meegenomen?

Zorgbonus voor pgb zorgverleners

Voor de zorgbonus over 2020 komen terecht ook pgb zorgverleners in aanmerking. Het gaat hier alleen over zorgverleners van budgethouders, die vanuit de Wet Langdurige Zorg of de gemeenten werkzaam waren. De zorgverleners die vanuit de zorgverzekeringswet werkzaam waren staan weer in de kou. Dit omdat zorgverzekeraars niet weten wie de zorgverleners zijn. Wij snappen niet dat de ene zorgverlener wel een bonus krijgt en de andere niet omdat hij zorg verleent in de zorgverzekeringswet. Vraag aan de minister: Kan hij toezeggen dat de zorgbonus ook voor pgb zorgverleners die in 2020 vanuit de zorgverzekeringswet werkzaam waren, geregeld wordt? We blijven ons ervoor inzetten om voor familie en naasten die veel zorg hebben opgevangen en nog steeds opvangen ook een vorm van beloning te krijgen. Of die beloning er ook komt, kunnen we niet beloven. Maar we zullen er alles aan blijven doen.

Meer actie voor coronadebat

Ieder(in) heeft namens haar leden samen met Patiëntenfederatie NL, MIND en KBO-PCOB maandag ook een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.  Wij zijn ook lid van Ieder(in). Deze koepelorganisaties die miljoenen Nederlanders vertegenwoordigen roepen nogmaals op om álle mensen met een medisch risico, inclusief 16- en 17-jarigen, met voorrang te vaccineren ten opzichte van mensen zonder medisch risico onder de 60 jaar. En geef daarnaast ook prioriteit aan mantelzorgers die een onvervangbare rol hebben in de dagelijkse veiligheid en bestaanszekerheid van ernstig gehandicapte of chronisch zieke kinderen en volwassenen. Wil je meer weten, lees dan het nieuwsbericht op de site van Ieder(in).