Voor vragen over ‘waar vind ik mijn zorg?’.

Contactgegevens

Telefoonnummer: (030) 7897878

E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl (uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord)

Website: www.juisteloket.nl

Postadres:
Juiste Loket
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Wat doet het Juiste Loket voor u?

Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz. De medewerkers bekijken samen met u wat uw vraag is, geven u informatie, en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor of CIZ) een oplossing wordt gevonden.

Met welke vragen kunt u terecht?

  • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag, maar het is voor u niet duidelijk welk(e) instantie(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn;
  • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag en u wordt door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen;
  • U wordt niet adequaat geholpen en u heeft vragen rondom de aanvraagprocedure van uw zorg/begeleiding;
  • U behoort tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen (Wlz-indiceerbaren) en u heeft vragen over het overgangsrecht en/of uw zorgsituatie voor de komende jaren.
  • U weet niet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is/zijn voor de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en hoe dit geregeld kan worden;
  • U heeft vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteamvan het ministerie van VWS.
  • U heeft vragen of ondervindt knelpunten rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek.

Hoe werkt Het Juiste Loket?

Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.