Contact bij speciale vragen

  • Wordt u van het kastje naar de muur gestuurd en weet u niet precies waar u uw zorg moet aanvragen?
  • Hebt u vragen omdat u behoort tot de groep ‘Wlz-indiceerbaren’

Meld- en informatiepunt voor

  • mensen die al zorg hebben
  • die nog zorg willen aanvragen
  • verwanten en vertegenwoordigers van zorgvragers
  • cliëntondersteuners of medewerkers van een uitvoerende instantie zoals de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor

Ga naar de webpagina Het Juiste Loket.