Per Saldo houdt u ook via Twitter op de hoogte van haar activiteiten.

Volg ons via @PerSaldo95

Uw signalen, ervaringen, opmerkingen enzovoorts zijn voor Per Saldo zeer waardevol. Er wordt kennis van genomen en zo nodig actie op gezet.

Reacties van Per Saldo kunnen soms, maar vaak niet op korte termijn worden gegeven. Voor dringende zaken: bel of e-mail.

  • Uw persoonlijke vragen worden niet via Twitter beantwoord.
    Daarvoor kunt u bellen of mailen.
  • Voor uw algemene vragen wordt u doorgaans doorverwezen naar informatie op de website.