Indien u een klacht heeft over de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u telefonisch of schriftelijk een klacht indienen. Meer informatie vindt u op de website van de SVB.