De regeling loopt tot 1 juni 2017 en is alleen van toepassing op pgb’s in de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Wlz.

Test

Het ministerie van VWS heeft een test gemaakt waarmee u kunt zien of u eventueel in aanmerking komt voor de Beleidsregel compensatieregeling trekkingsrecht pgb.

Ga naar de test op de website van VWS.

Klantcontactcentrum

Het klantcontactcentrum is bereikbaar op telefoonnummer (070) 20 90 999, maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur. Op feestdagen is het klantcontactcentrum gesloten.

Meer informatie

Informatie over de inhoud van de compensatieregeling en om welke kosten het gaat kunt u lezen in het bericht Schade door te late pgb-uitbetaling vergoed