Collectieve zorg en ondersteuning in onderwijs niet altijd passend

Woensdag 31 mei vindt het debat zorg en onderwijs plaats in de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden gaan in gesprek met minister Wiersma en staatssecretaris Van Ooijen over zorg en ondersteuning tijdens onderwijstijd voor kinderen met een ziekte, beperking en/of een psychische kwetsbaarheid. De aanleiding voor dit debat is het voorstel waaraan wordt gewerkt om deze zorg en ondersteuning meer collectief te organiseren.

Het voorstel is om collectieve zorg en ondersteuning te organiseren, zodat niet ieder kind een eigen zorgverlener in de klas heeft. Dit kan heel wat onrust met zich meebrengen. Wij begrijpen dat het niet wenselijk is. Collectieve zorg en ondersteuning is alleen lang niet passend voor alle kinderen. Daarom geven wij al 4 jaar aan dat maatwerk mogelijk moet blijven. Kinderen moeten altijd de mogelijkheid hebben passende zorg te krijgen via een pgb.

Ter voorbereiding van het debat hebben wij samen met een aantal andere organisaties een brief gestuurd aan de Tweede kamer. Hierin hebben wij de volgende onderwerpen onder de aandacht gebracht:

  • De collectieve inkoop mag geen nadelig effect hebben op het pgb voor zorg thuis. Wanneer een kind (tijdelijk) niet naar school kan, of in vakanties, moet er een dekkend budget zijn voor de extra zorg die thuis nodig is. Ouders mogen hierbij niet geconfronteerd worden met aanvullende administratieve lasten.
  • De regie over de collectieve zorginkoop beleggen bij gemeenten is niet wenselijk. Er is een groot risico op afstemmingsproblemen als scholen en zorginstellingen te maken krijgen met verschillende manieren van gemeentelijke collectieve zorginkoop. Individueel maatwerk (ook via de inzet van een eigen pgb-zorgverlener) moet altijd mogelijk blijven als de collectief ingekochte zorg/ ondersteuning niet passend is voor het kind. Zo kan het kind alsnog passende zorg ontvangen en dit kan extra schooluitval voorkomen.
  • In veel gemeenten is vastgelegd dat het niet mogelijk is om een combinatie van zorg in natura en pgb voor dezelfde ondersteuningsfunctie in te zetten. Als de zorg in onderwijstijd via collectieve naturazorg wordt ingezet, dan hebben ouders niet meer de vrijheid om thuis voor een pgb te kiezen. Gemeenten moeten ouders/ kind dan de keuzevrijheid bieden om voor een pgb te kunnen kiezen voor zorg/ ondersteuning thuis.
  • In de kamerbrief blijft onduidelijk hoe de financiering van collectieve zorg in het onderwijs vormgegeven wordt en hoe dit uit zal pakken in de praktijk, per gemeente. Ook mag dit geen financiĆ«le consequenties hebben in de vorm van een eigen bijdrage voor zorg tijdens onderwijstijd. Dit moet duidelijk uitgewerkt worden.

Het debat vindt plaats 31 mei tussen 10.00 en 13.00 uur in de Groen van Prinstererzaal. Het is mogelijk dit debat live in de zaal te volgen of live via de livestream van de Tweede Kamer. Volg ons op Twitter tijdens het debat!

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/livedebatten

De brief met de volledige standpunten kun je hier downloaden.