Gemeenten zijn verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. De meeste gemeenten hebben dit op eigen wijze ingericht, passend bij de lokale situatie.

Met deze checklist kunnen belangenbehartigers, leden van adviesraden en andere betrokkenen nagaan of in hun gemeente de onafhankelijke cliëntondersteuning goed wordt aangeboden.

Download de Checklist onafhankelijke cliëntondersteuning  van de website van Ieder(in).