Er is meer dan drie jaar hard aan gewerkt en vanaf vandaag is het zover. Een beperkte groep budgethouders is live gegaan met het budgethoudersportaal, het nieuwe systeem dat MijnPGB van de SVB zal gaan vervangen. De gemeente Westland en DSW zorgkantoor zijn de eerste partijen die sinds vandaag over zijn. Hiermee is een  mooie eerste mijlpaal bereikt en wanneer alles goed verloopt, volgen andere zorgkantoren en gemeenten snel!

Verleden

Over het beheer en uitvoering van het trekkingsrecht is al een veel gezegd en geschreven. Het werd door de budgethouder als een complex en traag systeem ervaren dat al snel leidde tot enorme administratieve rompslomp. De budgethouder stond niet langer meer centraal. Toen eenmaal besloten was onderzoek te doen naar een alternatief voor het systeem van de SVB, was het een klare zaak: nu zijn wij budgethouders aan de beurt. Met een intensieve lobby in Den Haag wonnen vertrouwen door samen te werken met zorgverzekeraar/zorgkantoor DSW die haar ICT-experts ter beschikking stelde. De bouw van het nieuwe portaal kon van start.

Toekomst

In samenwerking met ICT-experts van DSW, ons programma van eisen en budgethouders hebben we pgb-zaken makkelijker en eenvoudig kunnen maken en uitgebreid getest. Wij zien het nieuwe portaal als een belangrijke vooruitgang waarmee budgethouders weer zelf de touwtjes in handen hebben. Eigen regie voor mensen met een beperking, een streven dat ook aansluit bij het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Het betreft nu nog een pilot met een gerichte groep mensen. We volgen alle ontwikkelingen op de voet.

Informatie

Behoort u tot de groep starters en hebt u vragen. Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van DSW of Westland.

  • Westland: bellen op telefoonnummer 14 0174, bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur. Of stel uw vraag via info@gemeentewestland.nl.
  • DSW zorgkantoor: bellen op telefoonnummer (010) 242 27 46, bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur. Of stel uw vraag via pgb@dsw.nl.

Meer informatie over het portaal op www.entreepgb.nl en zie ook dit bericht waarin wij u nader informeren over het nieuwe portaal.