Zorgaanbieders die werken voor wooninitiatieven melden Per Saldo dat zij begin mei een brief ontvingen van Zorginstituut Nederland, die bij hen veel vragen oproept. Het onderwerp is: ‘Aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2017’. Er wordt gevraagd om informatie, waardoor cliënten over meer keuze-informatie kunnen beschikken bij het kiezen van een zorgaanbieder. Het is niet duidelijk of de brief wel bestemd is voor pgb-zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Per Saldo is dit verder gaan uitzoeken.

Aanpassing volgt

Per Saldo heeft begin juni contact gehad met het Zorginstituut, waaruit bleek dat zorgaanbieders en wooninitiatieven in de gehandicaptenzorg niet onder de doelgroep van deze brief vallen. U wordt hierover binnenkort per brief geïnformeerd door het Zorginstituut. Tevens blijkt dat de vragen in de brief niet zijn geschreven op zorgaanbieders en wooninitiatieven die pgb verpleeghuiszorg bieden. Per Saldo bekijkt daarom met het Zorginstituut of de vragenlijst mogelijk hierop aangepast kan worden. Wij houden u op de hoogte.