Brief van Per Saldo over verpleeghuiszorg aan de Tweede Kamer

Op 25 juni 2019 vindt in de Tweede Kamer het algemeen overleg over verpleeghuiszorg plaats. Per Saldo stuurt een brief aan de Kamerleden om een aantal punten onder de aandacht te brengen.

Kwaliteitsregels zijn niet passend

Kleinschalige wooninitiatieven moeten voldoen aan kwaliteitsregels die geschreven zijn voor grote instellingen. Die zijn vaak niet passend. Wooninitiatieven bestaan in allerlei soorten en maten. Bij het maken van beleidsregels moet rekening gehouden worden met deze verschillen. Voor wooninitiatieven is een apart beleid nodig.

Kwaliteitseisen voor verpleeghuiszorg

Een duidelijk voorbeeld van regels die niet passen bij alle wooninitiatieven is het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg. In 2018 waren wooninitiatieven die deze zorg leveren verplicht een vragenlijst in te vullen om kwaliteitsgegevens aan te leveren. Veel van de vragen die werden gesteld waren niet van toepassing op kleine wooninitiatieven. Bovendien moest een bedrag worden betaald om deze verplichte gegevens aan te leveren.

Oog voor verschillende vormen van wooninitiatieven

Per Saldo is in gesprek gegaan met Zorginstituut Nederland en het ministerie van Volksgezondheid om te voorkomen dat dit in 2019 weer mis zou gaan. Het lijkt er echter op dat ook dit jaar weer een vragenlijst verstuurd gaat worden die niet passend is voor kleinschalige wooninitiatieven. Ook moet weer betaald worden om deze verplichte gegevens aan te leveren.

Per Saldo vindt dit niet acceptabel. We vragen de minister om een vragenlijst die passend is voor deze wooninitiatieven, waarvoor niet betaald hoeft te worden. Daarnaast vragen we om een apart wooninitiatievenbeleid, waarbij oog is voor verschillende vormen van wooninitiatieven.

Meer weten?

Het algemeen overleg verpleeghuiszorg is op 25 juni 2019 van 19:00 tot 22:00 in de Tweede Kamer in de Suze Groenewegzaal.

Hieronder kun je de brief van Per Saldo aan de Tweede Kamer over verpleeghuiszorg downloaden.