Brief van Per Saldo aan Tweede Kamer over arbeidsmarktbeleid in de zorgsector

Op 13 maart 2019 is in de Tweede Kamer een debat over de problemen op de arbeidsmarkt in de zorgsector. Deze problemen raken ook budgethouders. Om die reden brengt Per Saldo via een brief aan de Tweede Kamer een aantal belangrijke punten onder de aandacht.

Te lage tarieven

Budgethouders die zorg in willen kopen met een persoonsgebonden budget moeten zich aan maximale tarieven houden. Deze tarieven zijn vaak ontoereikend om de zorg van te kunnen betalen. Zo raken we goede en hardwerkende zorg-/hulpverleners kwijt, terwijl hier al een groot tekort aan is. Budgethouders moeten bovendien afscheid nemen van vertrouwde zorg-/hulpverleners, en zitten in grote onzekerheid bij de zoektocht naar een nieuwe zorg-/hulpverlener.

Voor mensen die afhankelijk zijn van de gemeente voor zorg en ondersteuning is de beleidsvrijheid van gemeenten een bijkomend probleem. Gemeenten hebben bijvoorbeeld de keus om bijkomende kosten, zoals de reiskostenvergoeding van de zorg-/hulpverlener, wel of niet te vergoeden. Dit vinden wij onbegrijpelijk.

Per Saldo vraagt om een onderzoek naar pgb-tarieven, en vraagt om de gemeentelijke beleidsvrijheid rondom de bijkomende kosten onder de loep te nemen.

De positieve kanten van informele zorg

We zien dat soms de indruk wordt gewekt dat zorg die wordt geleverd door familieleden of bekenden van de budgethouder niet gewenst is. Per Saldo is het hier niet mee eens. Deze informele zorg is goedkoper, lost tekorten op de arbeidsmarkt (deels) op en informele zorgverleners weten vaak goed wat nodig is: zij kennen de budgethouder goed.

We vragen de Kamerleden te benadrukken dat er vele positieve kanten aan informele zorg zitten, en dat die niet uit het oog verloren mogen worden.

Tekort (kinder)wijkverpleegkundigen voor het stellen van indicaties

Een melding die wij van onze leden blijven ontvangen is het tekort aan (kinder)wijkverpleegkundigen om een indicatie te stellen voor mensen die een beroep doen op de Zorgverzekeringswet. Hierdoor kan de toegang tot zorg worden vertraagd, wat een ernstig probleem is voor deze toch al zo kwetsbare groep.

Per Saldo wil graag weten wat de stand van zaken is omtrent het tekort aan wijkverpleegkundigen. Wat is er gedaan, en wat heeft het opgeleverd? Wat is de oplossing voor mensen met een zorgvraag die geen wijkverpleegkundige voor het stellen van een indicatie kunnen vinden?

Meer weten?

Het algemeen overleg vindt plaats op 13 maart 2019 van 14:00 tot 18:00 in de Troelstrazaal in de Tweede Kamer:

De brief aan de Tweede Kamer kun je hieronder downloaden.