Afgelopen dagen hebben inmiddels meer dan 1.000 budgethouders naar de SVB gebeld met uiteenlopende vragen. Bij Per Saldo kwamen er een tiental telefoontjes binnen van ongeruste budgethouders, die wilden weten wat zij moesten doen.

Wat kun je doen?

Heb je ook een brief ontvangen van de SVB over de stopzetting van je pgb? En klopt dit niet, omdat je zorg of ondersteuning nodig hebt in de vorm van een vervolg-pgb van jouw gemeente?

  • Neem dan zo snel mogelijk contact op met je gemeente. Informeer naar de stand van zaken en vraag om een verlenging van de indicatiestelling met minimaal 3 maanden.
  • Kom je er niet uit of heb je vragen naar aanleiding van het gesprek met je gemeente? Dan kun je een e-mail sturen naar info@pgb.nl. Vermeld wel duidelijk je contactgegevens. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord van ons.

Zie ook

  • Brief van Staatssecretaris Van Rijn aan Kamer over de stand van zaken van de toekenningsbeschikkingen.
  • De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een controlekaart gepubliceerd, waarop per gemeente het aantal toekenningsberichten dat de komende maanden afloopt is gepubliceerd.