Ruim 21.000 budgethouders met een gemeentelijk pgb hebben deze week een brief ontvangen van de SVB over het stopzetten van hun pgb op 1 mei aanstaande. Aanleiding hiervoor is dat de toekenning voor deze budgetten afloopt per 1 mei aanstaande. Een groot aantal gemeenten heeft niet op tijd een nieuwe toekenningsbeschikking voor deze budgethouders ingediend. Dit moest voor 1 april jl. aan de SVB zijn gestuurd.

Afgelopen dagen hebben inmiddels meer dan 1.000 budgethouders naar de SVB gebeld met uiteenlopende vragen. Bij Per Saldo kwamen er een tiental telefoontjes binnen van ongeruste budgethouders, die wilden weten wat zij moesten doen.

Wat kunt u doen?
Heeft u ook een brief ontvangen van de SVB over de stopzetting van uw pgb? En klopt dit niet, omdat u zorg of ondersteuning nodig heeft in de vorm van een vervolg-pgb van uw gemeente?

  • Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente. Informeer naar de stand van zaken en vraag om een verlenging van de indicatiestelling met minimaal 3 maanden.
  • Komt u er niet uit of heeft u vragen naar aanleiding van het gesprek met uw gemeente? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@pgb.nl. Vermeld wel duidelijk uw contactgegevens. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord van ons.

Zie ook:
Brief van Staatssecretaris Van Rijn aan Kamer over de stand van zaken van de toekenningsbeschikkingen. Brief aan de Tweede Kamer

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een controlekaart gepubliceerd, waarop per gemeente het aantal toekenningsberichten dat de komende maanden afloopt is gepubliceerd. Controlekaart VNG