Brief aan minister over kostenstijgingen zorg

Op 25 april hebben wij vanuit het Netwerk Ouder(woon)initiatieven een brief gestuurd aan minister Conny Helder over de kostenstijgingen in de zorg en het achterblijven van de pgb-indexatie.

De kosten voor het inkopen van pgb-zorg stijgen al een aantal jaren ongekend hard. Gemiddeld stijgen ze met ongeveer 10%. Dit terwijl de indexatie van het pgb achterblijft. De gevolgen zijn steeds meer zichtbaar en veel pgb-ouderinitiatieven maken zich zorgen over de kwaliteit van de zorg en het voortbestaan van hun initiatief. Samen met 5 andere organisaties hebben we vanuit het Netwerk Ouder(woon)initiatieven hierover een brief aan de minister gestuurd, gebaseerd op 2 onderzoeken: onze meldactie van 2024 en de ledenraadpleging van LVOI.

Het Netwerk Ouder(woon)initiatieven vraagt de minister om in gesprek te gaan. Inmiddels heeft zij ook aangegeven daarop in te zullen gaan.