Alle media hebben het dezer dagen maar over één ding: de verkiezingen! Per Saldo wil natuurlijk ook een pgb-duit in het zakje doen. Wij vroegen alle politieke partijen, die op 15 maart op het stembiljet staan, naar hun visie op het pgb. Elf partijen stuurden een reactie terug. Ik was heel blij verrast. Wat een positieve geluiden allemaal. Het pgb staat bij geen enkele partij ter discussie, het wordt gezien als een volwaardige manier om zorg te regelen. Wat dat betreft hoef ik u geen stemadvies te geven. U kunt, zoals van alle kanten al wordt aangeraden, uw hart volgen!

Dat is nou precies wat ik al meer dan 20 jaar doe. Ik volg mijn hart als het gaat om het opkomen voor de belangen van mensen met een levenslange beperking. Zij moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Zonder daarbij al te veel lastig te worden gevallen door allerlei regelingen rondom hun zorg. Ik hoop dan ook dat we onder een nieuw kabinet het pgb niet alleen nog steviger verankeren, maar ook gebruiksvriendelijker maken. Mensen die eigen regie over hun zorg, over hun actieve leven willen hebben, moeten er om dié reden voor kunnen kiezen. Een ingewikkelde regeling mag nooit het struikelblok zijn. Want dié hobbel is wel te nemen.

Door te blijven werken aan vereenvoudiging, maar de doelgroep intussen goed te informeren. Budgethouders, hun vertegenwoordigers, hun professionele zorgverleners en wooninitiatieven kunnen een cursus volgen bij Per Saldo. Zo kan iedereen die met het pgb te maken heeft, goed beslagen ten ijs komen. De waarde van goede voorlichting zal wellicht ook tot uitdrukking komen in de pilot die Zilveren Kruis vorig jaar deed onder nieuwe zorgvragers. Een aantal kreeg een cursus bij Per Saldo aangeboden. Deze zorgverzekeraar kijkt in hoeverre hen dit ten goede is gekomen. Ik ben benieuwd!

Nog een belangrijke hobbel waaraan momenteel wordt gewerkt: de vervanging van het huidige trekkingsrecht, een nieuw systeem waarmee mensen hun pgb gaan beheren. Dit zal een verademing zijn voor velen. Een systeem waarop je kunt vertrouwen, dat het de budgethouder gemakkelijker maakt, bijvoorbeeld alleen al omdat er geen dubbele handelingen meer nodig zullen zijn en waarmee het maken van fouten automatisch wordt voorkomen.

Vereenvoudiging? Dan zeg ik: i-pgb. Het integrale pgb met één loket, met één budget waarmee alle zorg kan worden ingekocht die nodig is om de opleiding naar keuze te kunnen volgen, om te wonen waar je wil als mens met een beperking. Er wordt momenteel mee geëxperimenteerd in Delft, Meppel en Woerden.

Allemaal ontwikkelingen waaraan keihard wordt gewerkt. Daarmee hopen we tegenwicht te bieden aan de sceptici, die er helaas ook nog altijd zijn. Sommige gemeenten bijvoorbeeld, die het pgb wantrouwen en niet aanvaarden als volwaardige manier om zorg te regelen.

Als voortrekker van het pgb verzeker ik u, dat welke coalitie er ook zal komen, onze belangenvereniging sterker dan ooit, zal blijven opkomen voor de belangen van mensen met een beperking. Mensen voor wie de vrijheid van het pgb een absolute voorwaarde is voor een volwaardig leven!