De belangen van budgethouders en van pgb-wooninitiatieven staan bij Per Saldo voorop! Al onze activiteiten zijn daarop gericht. Een glashelder uitgangspunt zou je zeggen. Toch las ik onlangs wat kritische geluiden op social media, toen wij samen met Guus Schrijvers op 30 maart een pgb-congres organiseerden. Niet voor deze doelgroepen, maar voor professionals, diegenen die beroepshalve met het pgb te maken hebben. De toegangsprijs was daarop afgestemd. Dat zette hier en daar wat kwaad bloed, omdat deelname voor de meeste budgethouders daardoor niet tot de mogelijkheden behoorde. Waar is Per Saldo mee bezig, vroegen sommigen zich af? Laat ik het u uitleggen.

Het ondersteunen en opkomen voor de belangen van budgethouders en wooninitiatieven doen we op verschillende manieren. Dat hangt af van het doel. Leden en abonnees helpen we met al hun individuele vragen; telefonisch, per mail, via cursussen, ledenbijeenkomsten en op onze website. Zien we dat meer mensen eenzelfde probleem hebben, dan gaan we kijken hoe we dat collectief kunnen oplossen. Soms zien we obstakels aankomen en gaan we er mee aan de slag voordat budgethouders het merken. Door direct de betreffende instanties te benaderen, de overheid, wie dan ook maar betrokken is. We bepalen altijd weloverwogen onze strategie, het middel waarmee en de manier waarop we ons doel willen bereiken.

Toen de mogelijkheid van een landelijk congres zich aandiende, maakten wij daar dankbaar gebruik van. Waarom? Omdat dit dé perfecte gelegenheid was om het pgb weer even goed op de kaart te zetten. Er komt een nieuw kabinet, er is twee jaar ervaring met de nieuwe zorgwetten, een prima moment dus.
De problemen rondom bijvoorbeeld het pgb in een aantal gemeenten zijn bekend. Maar ik merkte op het congres dat er ook veel gemeenten dezelfde insteek hebben als wij. En die gáán voor het belang van die budgethouder. Ook zij vinden dat het simpeler moet, dat budgethouders beter moeten worden voorgelicht en begeleid. De rol die Per Saldo daarin speelt konden we die dag dan ook nogmaals duidelijk maken aan de congresgangers.

Onder de bezoekers, ruim 150 professionals, waren ook veel budgethouders aanwezig. Zij hadden de rol van ervaringsdeskundige, voorlichter, en lieten op een uitstekende en overtuigende manier zien wat het pgb voor hen betekent. Het succes van deze dag is dat we goed naar elkaar hebben geluisterd en ook beter begrijpen waar een ieder mee worstelt. Die toenadering is voor mij écht winst. Want kijken waar je gezamenlijke belang ligt en daarop je vizier richten, levert uiteindelijk veel meer op. Juist voor de budgethouder!