Ideeën, meningen, iedereen kan ze van het ene op het andere moment de wereld insturen. Snelle communicatie, die soms goed, soms wat minder kan uitpakken.

Patiënt cadeau

Zo kreeg het bericht over ‘een patiënt cadeau aan Tweede Kamerleden’ op woensdag 19 april flink veel aandacht in de media. Een van de cadeautjes, Lies van de Loo, Per-Saldo-lid van het eerste uur, was zelfs uitgenodigd door Pauw, de avondtalkshow op NPO 1. Maar helaas. Op donderdag 20 april meende een gerenommeerde zorgwebsite ruimte te moeten geven aan de mening van een columniste, die de plank helemaal missloeg. Zonder zich er blijkbaar goed in te verdiepen, bestempelde ze het gebeuren als ‘Poppenkast in de Tweede Kamer’. In feite erg beledigend voor de betrokken mensen met een beperking die actief het gat tussen volksvertegenwoordiging en de praktijk willen helpen verkleinen. Typisch zo’n voorbeeld van te snel je conclusies trekken en daarbij, zonder het waarschijnlijk zelf te beseffen, mensen te kwetsen.

Het portaal

Nog een voorbeeld van te snelle, niet goed bestudeerde berichtgeving. Op een andere zorgwebsite mochten twee deskundigen hun twijfels uitspreken over het systeem dat het trekkingsrecht zal gaan vervangen: ‘Het is nog maar de vraag of de nieuwe uitvoeringsorganisatie een van de grootste problemen waar de SVB mee kampt, kan oplossen: het soepel laten lopen van de informatiestroom met de gemeenten en de zorgverzekeraars.’ ‘De nieuwe uitvoeringsorganisatie zal heel andere eisen aan de website stellen dan nu bedacht worden en dit betekent dat het werk opnieuw gedaan moet worden.’ Met als uitsmijter het advies: ‘Ga met het klantbelang aan de slag en stop met het werken vanuit bestuurlijke onmogelijkheden.’

Sorry dat ik misschien wat cynisch overkom, maar laten wij nou vanuit Per Saldo zeer nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe portaal. Samen met budgethouders hebben we het pakket van eisen opgesteld. De punten waaraan het nieuwe systeem – dat we inmiddels aanduiden met ‘het portaal’ – zou moeten voldoen. Een pakket van eisen dat door alle partijen is omarmd en dat momenteel door de bouwers in het nieuwe systeem wordt gerealiseerd. Naast Per Saldo staat een team van budgethouders klaar om telkens te toetsen wat gebouwd is, zodat het blijft voldoen aan de gestelde eisen en de aangegeven wensen. Toegankelijkheid is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt.

Geleerde lessen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar we begrijpen wel veel beter hoe het niet moet. Zo weten we bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is te voorkomen dat het systeem door aanpassingen in de war raakt. Vervolgens zit de gebruiker met de gebakken peren. Daarom wordt bij elke stap steeds gecontroleerd of bijvoorbeeld wensen die de VNG namens gemeenten inbrengt en ZN namens de zorgkantoren niet botsen met het systeem en daarmee wellicht met de wensen van budgethouders.

Heren deskundigen met jullie kritische noot, had even bij ons nagevraagd hoe het werkelijk zit. Dat kan overigens nog altijd, u bent welkom!

ALV: 10 juni

En leden van Per Saldo, wilt u meer weten over het nieuwe portaal, kom dan naar de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 juni voor een voorproefje. Houd uw agenda in de ochtenduren alvast vrij, u kunt zich binnenkort opgeven.