Blijf je melden als je problemen hebt door het coronavirus

Kun je vanwege het coronavirus je zorgverlener niet laten komen? Of kan je zorgverlener zelf niet komen? Of hoor jij tot de groep die zelf te kwetsbaar is en om die reden geen zorgverleners binnenlaat? Meld je dan direct bij onze advieslijn. Wij hebben jullie voorbeelden hard nodig.

Als jij of een van je familieleden of vrienden klachten heeft, dan kan je zorgverlener vaak niet komen. Dat geldt ook als je zorgverlener of iemand van zijn/haar familie of vrienden klachten heeft. Je moet dan eerst worden getest en op de uitslag wachten. En dat duurt vaak dagen. En is de test positief dan moet je 10 dagen binnen blijven.

Niet-geleverde zorg

Je kunt dus geen zorg krijgen en je zorgverlener loopt inkomsten mis. Je mag niet-geleverde zorg al vanaf 1 juli niet meer doorbetalen. Deze regeling was namelijk geldig tussen 1 maart en 1 juli 2020, en voor dagbesteding en kleinschalige ouder-/wooninitiatieven tot 1 augustus 2020.

Heb jij hier nu weer of nog steeds last van? Meld het dan meteen bij onze advieslijn, het liefst via [email protected] of bel overdag 0900 742 48 57.

Wat vinden wij?

We hebben meteen aangegeven dat we het niet eens zijn met het stoppen van de maatregel om niet-geleverde zorg door te kunnen betalen. We vinden dat deze regeling tenminste tot het einde van dit jaar moet gelden. En een oplossing op maat zou het best zijn. Zeker nu we in de tweede golf van het coronavirus zitten.

Al vanaf het begin zetten wij in op deze oplossing en dringen daar in onze lobby op aan. Niet alleen voor een pgb uit de Wlz, maar ook voor mensen met een pgb uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wat kunnen we voor elkaar doen?

Jouw ervaringen zijn belangrijk om een oplossing voor elkaar te krijgen. Samen staan we sterker. Meld je problemen dus bij onze advieslijn. Ook kunnen we dan met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS.