Binnenkort stemmen in je gemeente? Hier kun je op letten

Op 14, 15 of 16 maart 2022 mag je weer stemmen op een kandidaat voor jouw gemeenteraad. Hangt je keuze af van wat je gemeente doet voor zorg en ondersteuning? En wat je gemeente vindt van het pgb, zorg op maat en zelf de regie hebben? Om het pgb ook in gemeenten sterk en stevig te maken, hebben we lokale politieke partijen in oktober 2021 al adviezen gegeven.

We hebben als steekproef bij 25 gemeenten gekeken of het pgb, maatwerk en eigen regie in de verkiezingsprogramma’s van lokale partijen voorkomen. We zijn hierbij in eerste instantie uitgegaan van de landelijke coalitiepartijen, dus VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Wat opvalt is dat het programma van hun lokale partij erg kan verschillen van het landelijke programma.

Lokaal weinig aandacht voor het pgb

Helaas hebben weinig partijen aandacht voor het pgb. Alleen in de programma’s van GroenLinks en VVD staat vaker iets over het integraal persoonsgebonden budget en eigen regie. Over het algemeen is er veel aandacht voor ouderenzorg en mantelzorg.

Ga je stemmen?

Je kunt bij het uitbrengen van je stem rekening houden met de aandacht die lokale partijen in jouw gemeente hebben voor zorg en ondersteuning die nodig is. Hoe willen ze dat het liefst regelen? Wat vinden ze dat er nodig is? Wat vinden ze ervan als inwoners zelf de regie willen hebben? Is het in jouw gemeente mogelijk om je zorg en ondersteuning zelf te regelen met een pgb?

Wat vinden wij?

Wij vinden het belangrijk dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven. En daarmee ook over hun zorg dus de keuzevrijheid voor het pgb of naturazorg moet blijven bestaan. Wij zorgen dat inwoners die met een pgb gaan werken goed toegerust zijn, zodat zij hun taken als budgethouder goed kunnen uitvoeren. Wij staan voor toereikende tarieven, zodat een budgethouder in staat is kwalitatief goede zorg en ondersteuning in te kunnen kopen. Door integraal (onderwijs/werk/vervoer/zorg en/of ondersteuning) te kijken naar de hulpvragen, bereik je het beste resultaat.

In ons thema Gemeenteraadsverkiezingen 2022 lees je meer over de gemeenteraadsverkiezingen. Ook na afloop van de verkiezingen. Dan lees je hier wat onze verdere acties zijn richting de nieuwe gemeenteraad en raadsleden. En ook hoe jij zelf in actie kunt komen in jouw gemeente.