Bijeenkomsten voor budgethouders en professionals: ‘Steviger aan de keukentafel’

Het Keukentafelgesprek: voor veel budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) via de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet) is dit elk jaar weer een spannend moment. Hoe leg je als budgethouder goed uit welke zorg of ondersteuning je nodig hebt? Wat nu als je deze keer minder uren of andere zorg krijgt dan je nu hebt? Heb je dezelfde consulent als vorig jaar? Of is het iemand anders en moet je jouw hele situatie opnieuw uitleggen? En als cliëntondersteuner, of mantelzorgmakelaar of begeleider ben je wellicht aanwezig tijdens zo’n keukentafelgesprek om de budgethouder te ondersteunen.

Daarom organiseert Per Saldo in april en mei 2019 ledenbijeenkomsten voor budgethouders en voorlichtingsbijeenkomsten voor cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, begeleiders en overige professionals die werken met/voor budgethouders met een pgb via de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet).

In deze bijeenkomsten laten we je zien hoe je je goed kunt voorbereiden op een aanstaand keukentafelgesprek of hoe je kunt ondersteunen. De bijeenkomsten worden door heel Nederland georganiseerd.

Data en plaatsen

Meer weten wanneer er bij jou in de buurt een bijeenkomst plaats vindt? Zie data en de plaatsen waar de bijeenkomsten worden gehouden. Je kunt zich hier ook aanmelden.

  • Voor budgethouders: Ledenbijeenkomsten ‘Steviger aan de keukentafel’
  • Voor cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, begeleiders en overige professionals: Voorlichtingsbijeenkomsten ‘Steviger aan de keukentafel’

NB: deze bijeenkomsten zijn inmiddels geweest en je kunt zich hiervoor niet meer aanmelden.