Ten opzichte van 2020 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd. Deze zijn ook door onze lobby tot stand gekomen. Er waren een aantal onderwerpen blijven liggen, waar nu wel afspraken over gemaakt zijn en die zijn vastgelegd in de landelijk geldende reglementen.

De grootste wijzigingen ten opzichte van 2020:

  • Het maximale tarief voor informele zorgverleners wordt in 2021 verhoogd in de wet. Dit betekent niet dat de verzekeraars hun tarief ook allemaal hebben verhoogd. Verderop in de zorgvergelijker staan de maximum tarieven voor informele zorg per verzekeraar opgenomen.
  • De handreiking kindzorg is op 1 december 2020 uitgekomen. Deze handreiking geeft samen met de uitleg van Zorginstituut Nederland meer richting aan de vraag welke zorg van ouders verwacht mag worden. Zie hierover ons nieuwsbericht.

Onderwerpen in de pgb-zorgvergelijker

 1. Algemene informatie (met onder andere een overzicht van de grootste aanpassingen ten opzichte van 2020).
 2. Overzicht zorgverzekeraars.
 3. Bijzonderheden en belangrijke verschillen tussen verzekeraars.
 4. Vindbaarheid informatie pgb op website zorgverzekeraars met links naar websites en pgb-reglement 2021.
 5. Is vergoeding eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijk?
 6. Uitwisselen van functies en flexibele inzet.
 7. Wat moet je doen als je wilt wisselen van zorgverzekeraar?
 8. Waar kun je meer informatie krijgen?

Zorgverzekeraar en pgb 2021

Deze informatie is alleen toegankelijk voor leden en abonnees die zijn ingelogd.

Bekijk de zorgvergelijker