Bewoners pgb-initiatieven blijven in de problemen door kostenstijgingen

Bewoners van pgb woon- en ouderinitiatieven blijven de nadelige gevolgen ervaren van de hoge kostenstijgingen in de zorg, de inflatie en gestegen energiekosten. Ook begin 2024 ontvangen we weer meldingen over de hoge zorgtarieven die zorgaanbieders vragen. Deze tarieven stijgen gemiddeld met zo’n 10%, soms zelfs met 15%. De zorgtarieven zijn voor het zoveelste jaar weer fors hoger dan de pgb-indexatie: die is voor 2024 vastgesteld op 6,37%.

Het gat tussen de stijging van de zorgkosten en de indexatie van de pgb-tarieven geldt voor alle zorgwetten. Budgethouders die thuis wonen ervaren ook dezelfde gevolgen als bewoners van pgb-ouder- en wooninitiatieven. Met hun pgb kunnen zij minder uren zorg inkopen. En dat is zorg waarvoor zij zijn geïndiceerd en die zij hard nodig hebben. Gevolg is dat de kwaliteit van de zorg ernstig onder druk komt te staan.

Wat vinden wij en wat doen wij?

Wij vinden dat de grens is bereikt en het tijd is voor de volgende stap.

Begin 2023 hebben wij een meldactie gehouden onder pgb ouder- en wooninitiatieven. Hieruit kwam een beeld naar voren dat de zorg achteruitgaat, dat de pgb-initiatieven doen wat ze kunnen maar dat de situatie niet lang meer is vol te houden. De trend van onvoldoende pgb-indexatie bestaat al jaren, de reserves raken op of zijn er gewoon niet. Uit de meldactie bleek ook dat de inflatie en de hoge energiekosten nog eens extra drukken op de hele situatie. Het resultaat van de meldactie deelden we met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). En gedurende het hele jaar hebben wij op veel manieren bij het ministerie van VWS hiervoor aandacht gevraagd. Helaas was en blijft het antwoord van het ministerie dat zij de knelpunten kennen, maar niets aan de pgb-indexatie kunnen doen. Het ministerie baseert de indexering op de ova-index, een percentage dat de loonontwikkeling in de zorg weergeeft.

Omdat het probleem blijft bestaan starten wij een tweede meldactie onder onze leden en abonnees over kostenstijgingen in ouder-, bewoners- en wooninitiatieven. Wij willen weten hoe zij er nu, precies een jaar na onze 1e meldactie, voor staan. Hierover ontvang je binnenkort meer informatie.

Wat kan je doen als je pgb ouder- of wooninitiatief in nood verkeert?

Het ministerie van VWS adviseert pgb-ouder- en wooninitiatieven die dreigen om te vallen contact op te nemen met hun pgb-verstrekker.  Levert dit niet het benodigde resultaat op? Of dreigt jouw pgb-initiatief om te vallen? Laat het ons weten en stuur je email naar [email protected]

We kunnen dan samen optrekken richting het ministerie van VWS voor het vinden van een oplossing.

In de media

Ook in de media was er aandacht voor dit onderwerp. EenVandaag sprak in de uitzending van 5 januari met Pieter de Feijter van ouderinitiatief Het Droomhuis uit Wageningen, met Rudo Jockin bestuurslid Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven en onze directeur Aline Molenaar over de ontoereikende pgb-tarieven en de problemen die budgethouders en pgb-wooninitiatieven hierdoor ervaren. Ook het programma Pointer brengt de problemen die pgb-wooninitiatieven ervaren duidelijk in beeld.

Bekijk hier de uitzendingen terug: