Betere toegang van het Sociaal Domein

Na veel en intensief lobbywerk door ons, Ieder(in) en MIND gaat dit najaar het verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’ van start. De nadruk ligt hierbij vooral op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn benaderd om mee te doen.

samen werken aan een betere toegang tot zorg en ondersteuning bij gemeenten.

Samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners gaan gemeenten leren en ontdekken hoe de toegang van zorg en ondersteuning beter kan. Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Dit gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

Wat gaan gemeenten doen?

Er komt een landelijk leer- en ontwikkeltraject. Gemeenten zetten hun huidige situatie op papier. Ze kunnen dit met elkaar vergelijken en vragen en problemen die er zijn met elkaar delen. Bijvoorbeeld hoe zorg je er als gemeente voor dat de toegang een goede aansluiting heeft en blijft houden met inwoners met ondersteuningsvragen? Door samen te leren en ontwikkelen in de praktijk, door elkaar aan te spreken op zaken die meer aandacht nodig hebben, kunnen gemeenten zelf snelle verbeterslagen maken. Het resultaat van dit traject is een merkbaar verbeterde toegang voor inwoners, waarin gemeenten, inwoners en maatschappelijke partners samenwerken.

Iets voor jouw gemeente?

Kan de toegang tot zorg en ondersteuning in jouw gemeente beter? En kan de keuze voor zorg in natura of een pgb beter? Breng je gemeente dan op de hoogte van dit traject. Je gemeente kan laten weten dat zij mee willen doen door een mail te sturen naar Margriet Jongerius van Movisie. Ze ontvangen dan vanaf 18 augustus 2020 meer informatie.

Het project is een opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein en Instituut voor Publieke Waarden  begeleiden het verbetertraject. De begeleiding gebeurt in samenwerking met Ieder(in), Per Saldo, Mind, NDSD en Divosa.