Wat zijn de gevolgen?

Als de overeenkomsten niet per 1 mei zijn aangepast worden betalingen van deze zorgverleners stop gezet. Om dit te herstellen kunnen budgethouders binnen twee maanden een wijzigingsformulier aan de SVB sturen om de tarieven alsnog aan te passen. De betalingen worden dan weer opgestart. Is er na twee maanden nog steeds niets gewijzigd, dan moet een geheel nieuwe zorgovereenkomst worden opgesteld om betalingen weer te kunnen starten.

Het gaat om 868 zorgovereenkomsten van budgethouders met een pgb van de gemeente (Wmo en Jeugdwet), en om 610 zorgovereenkomsten van budgethouders met een pgb van het zorgkantoor (Wlz). De betalingen van deze overeenkomsten worden in de loop van mei stopgezet. De budgethouders om wie het gaat zullen hierover, voorafgaand aan het stopzetten, door de SVB worden gebeld en ontvangen een brief.

Wat kunt u doen?