Betalingen worden stopgezet vanwege niet aanpassen minimumloon

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet minimumloon ook van toepassing op zorgverleners met een overeenkomst van opdracht en familie-overeenkomsten. Tot 1 mei 2019 kreeg een groep budgethouders met lopende overeenkomsten van vóór 2018 de tijd om uurtarieven in overeenkomsten hierop aan te passen. Vandaag is het 1 mei en blijkt dat een groot aantal overeenkomsten nog niet is aangepast, ondanks meerdere oproepen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en pgb-verstrekkers.

Wat zijn de gevolgen?

Als de overeenkomsten niet per 1 mei zijn aangepast worden betalingen van deze zorgverleners stop gezet. Om dit te herstellen kunnen budgethouders binnen 2 maanden een wijzigingsformulier aan de SVB sturen om de tarieven alsnog aan te passen. De betalingen worden dan weer opgestart. Is er na 2 maanden nog steeds niets gewijzigd, dan moet een geheel nieuwe zorgovereenkomst worden opgesteld om betalingen weer te kunnen starten.

Het gaat om 868 zorgovereenkomsten van budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet), en om 610 zorgovereenkomsten van budgethouders met een pgb van het zorgkantoor (Wet langdurige zorg). De betalingen van deze overeenkomsten worden in de loop van mei stopgezet. De budgethouders om wie het gaat zullen hierover, voorafgaand aan het stopzetten, door de SVB worden gebeld en ontvangen een brief.

Wat kunt u doen?

Heb je brieven hierover ontvangen van de SVB en betaal je je zorgverleners onder het wettelijk minimumloon? Dan moet je de overeenkomsten aanpassen.

Bekijk de website van de SVB voor meer informatie over het minimumloon en op welke overeenkomsten dit van toepassing is.