Wat de Alliantie mist

  • een adequate, bruikbare definitie van het begrip toegankelijkheid
  • afdwingbare normen voor de verschillende maatschappelijke terreinen/sectoren, voorzien van een helder tijdpad
  • verwijzing naar nationaal en internationaal erkende normen

Het Besluit beperkt zich tot een verwijzing naar andere wet- en regelgeving waarin die toegankelijkheid geregeld zou zijn (bijvoorbeeld Bouwbesluit, Kieswet). Maar ook deze wetten schieten tekort bij de uitwerking van toegankelijkheid.  Het Besluit Toegankelijkheid doet daarom op geen enkele wijze recht aan de ambitie waarmee de politiek dit verdrag heeft goedgekeurd.

Wat de Tweede Kamer vroeg

De Tweede Kamer deed de belofte om het VN-verdrag voortvarend uit te voeren. Het kabinet zou daarvoor in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aanvullende regels uitwerken. De Tweede Kamer vroeg om:

  • Een stok achter de deur voor de geleidelijke uitvoering van toegankelijkheid
  • Nadere regels voor de toegankelijkheid op verschillende terreinen en de daarop toegespitste maatregelen
  • Rechtszekerheid om te voorkomen dat mensen individueel via de rechter moeten uitvechten wat hun recht is

De Alliantie hecht grote waarde aan deze belofte en zal ook reageren op het Besluit Toegankelijkheid.

Internetconsultatie

De internetconsultatie over het Besluit Toegankelijkheid is verlengd. Ze heeft tot nu toe al meer dan 500 reacties opgeleverd. U kunt nog tot 8 november 2016 meedoen aan de internetconsultatie.

Alliantie

De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag is een samenwerking tussen Per Saldo, Ieder(in), LPGGz, LFB en de Coalitie voor Inclusie.

Reactie Alliantie VN-verdrag op nieuwe Besluit Toegankelijkheid

Persbericht Alliantie VN-verdrag

Lees ook meer op de website van IederIn.