Uit onze inventarisatie blijkt dat veel budgethouders zorgverleners hebben gevraagd niet meer te komen uit angst voor besmetting. Ook zorgverleners zelf durven daarom niet meer te komen. Als ze uit voorzorg beschermende materialen zouden hebben, is dit wel weer mogelijk. Deze informatie hebben wij aan Kamerleden gegeven en veel partijen hebben dit opgepakt.

Uitkomsten debat

Gisteren is in de Tweede Kamer met algemene stemmen de motie aangenomen dat zorgverleners meer ruimte moeten krijgen om zelf een professionele inschatting te maken van benodigd gebruik van beschermende materialen. Zorgverleners kunnen nu nog onvoldoende aanspraak maken op beschermende middelen, terwijl ze tijdens hun werkzaamheden wel in nauw contact komen met vaak kwetsbare mensen. Ze gaan daardoor regelmatig met angst naar hun werk om het coronavirus op te lopen of over te dragen. Maar ook mensen die zorg ontvangen zijn regelmatig angstig om via hun zorgverlener met het coronavirus besmet te worden. Het ministerie van VWS moet nu inzichtelijk maken wat dit betekent voor de vraag en het aanbod, het verdeelmodel van de middelen hierop aanpassen en duidelijkheid bieden wanneer en hoe zorgverleners daar gebruik van kunnen maken.  De Kamer moet hierover binnen twee weken worden geïnformeerd. De motie om preventief alle zorgverleners en huishoudelijke hulpen toegang te geven beschermende materialen is nog niet aangenomen, deze is vanwege gelijke stemmen aangehouden. Wellicht dat de motie over twee weken nogmaals, hetzij in een aangepaste vorm, wordt ingediend.

Minister Martin van Rijn gaf aan de noodzaak te zien om beredeneerd af te kunnen wijken van de richtlijnen, ook voor zorg thuis. Niet iedereen kan zich laten vangen binnen richtlijnen. Het oordeel van de professional kan dan worden meegewogen om beschermende materialen uit voorzorg ter beschikking te stellen. Er wordt dan een risico inschatting gemaakt in desbetreffende situatie waarbij je eigenlijk niet zonder bescherming zou moeten willen werken.

Uitkomsten inventarisatie

We hebben 399 formulieren met informatie over beschermende materialen ontvangen. 136  budgethouders maken altijd al gebruik van beschermende materialen. Bij 59 budgethouders is verdenking van besmetting met het coronavirus of daadwerkelijke besmetting. Volgens de RIVM richtlijnen hebben zij recht op beschermende materialen. Deze formulieren hebbe we gestuurd naar een supportdienst van het ministerie van VWS. Aan hen vragen we de formulieren te geven aan de regionaal coördinatoren die over de verdeling van de middelen gaan.

Verder hebben 204 budgethouders, die nu geen recht hebben op materialen, aangegeven in deze situatie gebruik te willen maken van beschermende materialen om zichzelf, hun naasten en zorgverleners te beschermen. Iedereen die heeft gereageerd, zegt dat wanneer ze beschermende materialen zouden hebben, zorgverleners weer kunnen komen. Ook zorgverleners zelf willen dan weer aan de slag.

Testen

Je zorgverleners die klachten hebben, kunnen worden getest op corona. Je kunt dit regelen via de ggd in je regio of je huisarts. Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen bij klachten worden getest.

Wat doen wij?

Minister Van Rijn gaf aan dat het beredeneerd kunnen afwijken van de richtlijnen besproken en uitgewerkt moet worden met onder anderen V&VN, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. We nemen contact op met V&VN om ervoor te zorgen dat ook zorgverleners van budgethouders in het plan worden opgenomen, zodat ook zij de professionele inschatting of beschermende materialen nodig zijn kunnen gaan maken. Nu de maatregelen langzaam worden versoepeld, is het uit voorzorg beschikbaar stellen van beschermende materialen nog belangrijker. Met de uitkomsten van de inventarisatie kunnen we dit nog beter duidelijk maken aan alle betrokken partijen.

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Heb je toch nog problemen?  Meld dit direct bij ons via info@pgb.nl of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct schakelen met je verstrekker en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS en betrokken partijen. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.