Ook als je volgens de huidige RIVM richtlijnen geen recht hebt op beschermende materialen, willen we weten wat je in huis zou willen hebben. Dus gebruik je normaal geen beschermende materialen en is er geen besmetting met of verdenking van besmetting op corona vul dan toch het formulier in. We vinden dat ook voor de kwetsbare mensen in deze categorie er beschermende materialen beschikbaar moeten komen en blijven ons hier hard voor maken.

Kosten

Als je altijd al beschermende materialen krijgt, wordt de basis vergoed. Heb je een pgb vanuit de Wmo, Jeugdwet of Wlz dan zijn er voor jou geen kosten aan verbonden. Ook voor de Zvw lijkt het erop dat er een collectieve vergoeding komt. We zijn hierover nog druk in gesprek met het ministerie van VWS.

Inventarisatie

Er wordt heel hard gewerkt om de levering van materialen via de Centra voor Thuisbeademing goed te laten verlopen. De formulieren die we binnen krijgen gaan we volgens de indeling van de ROAZ regio’s bundelen en aanbieden. We kunnen niet garanderen dat het gaat lukken de materialen te krijgen, maar doen ons uiterste best.

Het is voor elke budgethouder in Nederland mogelijk het formulier in te vullen. Wel willen we graag weten of je lid bent. Ben je geen lid? We kunnen je steun goed gebruiken, dus doe mee en word lid!

Deelname werkgroep

Het LCH, Landelijk Consortium Hulpmiddelen,  regelt de inkoop en distributie van beschermende materialen in Nederland. Binnen het LCH is een werkgroep voor zorgaanbieders binnen de sector van verpleeg- en thuiszorg, de GGZ en de gehandicaptenzorg opgericht die zich gaat bezighouden met beschermende materialen buiten het ziekenhuis. Per Saldo is hierin vertegenwoordigd.

Testen op corona

Het ministerie van VWS heeft ons in een brief (zie hieronder) laten weten dat zorgverleners, werkzaam buiten het ziekenhuis die 24 uur klachten hebben gehad, kunnen worden getest op corona. Bij zorgverleners die binnen een instelling werken verloopt het testen via de werkgever of arbodienst. Aanvankelijk ontvingen wij de informatie dat dit ook zou gelden voor zorgverleners van budgethouders met een arbeidsovereenkomst. Het testen zou verlopen via de arbodienst van Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat is inmiddels aangepast. Ook zij kunnen hiervoor terecht bij GGD of huisarts, net zoals zzp’ers en zorgverleners met een overeenkomst van opdracht, dus ook naasten. Vertel je verhaal, waarom je getest wilt worden, waarom je risico loopt. De GGD of huisarts kijkt altijd eerst of een test zinvol is. Verder heeft het ministerie besloten dat de kosten van de test door de overheid worden betaald. Ze melden expliciet dat dit is om geen financiële drempel op te werpen voor budgethouders.

De rijksoverheid heeft alle informatie over beschermende materialen op hun site gezet. Helaas worden zorgverleners van budgethouders niet specifiek benoemd.

Brief testen zorgverleners van ministerie van VWS

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Heb je toch nog problemen?  Meld dit direct bij ons via info@pgb.nl of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct schakelen met je verstrekker en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS en betrokken partijen. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.

Hieronder vind je ons formulier. Op de site van rijksoverheid.nl vind je een handig overzicht van wanneer je welk mondmasker nodigt hebt.