Wooncomponent en eigen bijdrage

Indien sprake is van een wooncomponent zou sprake moeten zijn van een hoge eigen bijdrage. Via de eigen bijdrage betaal je dan een deel van de woonlasten. Nu is het echter zo dat iedereen met een pgb-indicatie voor beschermd wonen een lage eigen bijdrage heeft, in de veronderstelling dat woonlasten nog apart betaald moeten worden. Voor de budgethouders met een indicatie voor beschermd wonen met wooncomponent is dit dus niet terecht. De hoogte van de eigen bijdrage zou gekoppeld moeten zijn aan het wel of niet hebben van woonlasten en niet aan de leveringsvorm (pgb of zorg in natura).

Besluit staatssecretaris

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft besloten om de eigen bijdrage voor beschermd wonen aan te passen. Deze wordt nu gekoppeld aan het wel of niet hebben van een wooncomponent. De regelgeving wordt daarom zodanig aangepast dat een budgethouder een hoge bijdrage betaalt als hij beschermd wonen met een wooncomponent ontvangt, ongeacht of dit pgb of zorg in natura is. De aanpassing vraagt een wijziging in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en gaat waarschijnlijk per 1 januari 2020 in, er is gekozen voor een redelijke termijn voorafgaand aan de wijzigingen zodat budgethouders zich kunnen voorbereiden.

Het begrip ‘beschermd wonen’

Zoals al eerder is aangegeven brengt de letterlijke tekst van het begrip ‘Beschermd Wonen’ in de wetgeving met zich mee dat beschermd wonen per definitie een wooncomponent zou moeten bevatten. Een indicatie voor ‘beschermd wonen zonder wooncomponent’ zou daarom niet afgegeven kunnen worden. Natuurlijk gaat  het hierbij om de zorgvraag die iemand heeft.Een budgethouder moet door de gemeente in staat worden gesteld om de zorg in te kopen die hij of zij nodig heeft.

Samenvattend

Voor budgethouders met een indicatie beschermd wonen pgb mét wooncomponent verandert de eigen bijdrage van laag naar hoog. Deze budgethouders moeten dus ook (net als alle cliënten die zorg in natura ontvangen) gaan betalen voor de woonlasten.

Voor budgethouders met een indicatie beschermd wonen pgb zónder wooncomponent verandert de eigen bijdrage niet. Waarschijnlijk gaat wel de term beschermd wonen vervangen worden door een ander begrip, bijvoorbeeld ‘begeleiding plus’.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo is van mening dat wonen en zorg gescheiden moeten worden. Een indicatie voor beschermd wonen vanuit pgb zou dus nooit met een wooncomponent afgegeven moeten worden. Wij vinden het wel verwarrend dat de term beschermd wonen zonder wooncomponent waarschijnlijk komt te vervallen, terwijl de zorgvraag niet verandert. Wij gaan er dan ook vanuit dat de inhoud van de indicatie niet wijzigt, maar alleen de naam.

Kom jij door deze wijzigingen in de problemen of heb je vragen neem dan contact op met onze advieslijn.