Beroep op politiek voor weer een sterk en stevig pgb

Het persoonsgebonden budget (pgb) staat onder druk. De keuzevrijheid is in het gedrang, tarieven zijn ontoereikend, informele zorg door naasten wordt  lastiger, er komen steeds strengere regels en er is gebrek aan vertrouwen. Daarom vragen we in een brief aan de Kamerleden dringende zaken in het algemeen overleg op 11 november 2020 aan de orde te stellen.

Eerder bericht

Ook in ons programma 2021- 2025 waarin we alle partijen oproepen samen te werken om het pgb weer glans te geven door te polijsten, groeien en bouwen staan alle punten waarvoor we aandacht vragen. In de brief aan de kamerleden zijn de belangrijkste punten: • Investeer in de toegang en goede toerusting vooraf • Keuzevrijheid voor een pgb • Reële tarieven • Hulpmiddelen • Resultaatgericht beschikken • Pgb en corona Hieronder lichten we deze punten toe.

Investeer in de toegang en goede toerusting vooraf

Mogelijk nieuwe budgethouders moeten vooraf goede informatie krijgen over de keuze voor zorg, via een pgb of zorg in natura. Daarnaast moeten zij en bestaande budgethouders goed toegerust worden en blijven om het pgb te beheren. Daarom willen we dat eenduidig gebruik van het 10-punten kader over taken, kennis en vaardigheden in de wet wordt geregeld.

Keuzevrijheid voor een pgb

Verder moeten hulpvragers vrij zijn om bewust weloverwogen keuze te maken voor een pgb. Het moet geen middel zijn om wachtlijsten weg te werken of opgedrongen worden omdat de hulpvraag te ingewikkeld is. En waarbij we kijken naar de mens achter de hulpvraag. Betreft het iemand die (levenslange) zorg en/of ondersteuning nodig heeft, alles zelf wil regelen en volledige regie wil hebben over zijn/haar leven en zorg? Of is het iemand die afwachtend is en graag wil dat een ander dit van hem/haar overneemt en regelt? Voor de eerste persoon kan het pgb het ultieme instrument zijn.

Reële pgb-tarieven

De pgb-tarieven moeten toereikend zijn, ook die voor informele zorg door werknemers en naasten. Een budgethouder moet zijn hulp-/zorgverleners een passend loon kunnen betalen. Dit geldt ook voor de aanschaf van hulpmiddelen met een pgb. Hierbij is ook belangrijk dat gemeenten zich aan het gemaakte actieplan en normenkader houden.

Resultaatgericht beschikken gemeenten

Resultaatgericht beschikken en een pgb gaan niet samen. We willen dan ook dat de minister ervoor zorgt dat het pgb hierbij wordt uitgesloten.

Pgb en corona

Nog steeds is niet duidelijk of niet-geleverde zorg na 1 juli 2020 mag worden doorbetaald. We zijn hier al maanden mee bezig. Het is nu echt zaak dat de minister met betrokken partijen zo snel mogelijk afspraken maakt voor alle zorgwetten. Het water staat veel mensen aan de lippen.

Samen met Ieder(in)

In een brief die Ieder(in), ook namens ons, heeft gestuurd komen brede onderwerpen aan de orde. Deze zijn: • Bezuinigingen treffen mensen met een beperking of chronische ziekte ongenadig hard. En dus is het nodig dat de minister zorg voor voldoende middelen. • Discussie abonnementstarief mag niet ten koste gaan van Wmo-zorg en mag geen stapeling van zorgkosten opleveren. • Toegang tot zorg:
  1. versterk vraaggerichte zorg, waarbij mensen de vraag naar passende hulp of ondersteuning op een plaats beantwoord krijgen.
  2.  Monitor en bevorder dat gemeenten respijtzorg voor mantelzorgers in voldoende mate aanbieden en waar nodig uitbreiden.
  3. Maak werk van van cliëntondersteuning over de wetten heen en ga daarbij uit van de zorgvraag van mensen.

Wat vinden wij?

Voor een sterk en stevig pgb, nu en in de toekomst, is het nodig dat: • We werken vanuit vertrouwen. • We zorgen dat budgethouders en vertegenwoordigers goed toegerust zijn. • We de hulpvraag met deskundigen vaststellen volgens een stappenplan. • Er keuzevrijheid moet zijn voor een pgb of zorg in natura. De keuze voor een pgb moet een weloverwogen bewust positieve keuze zijn. • We accepteren dat juist ook familie en vrienden passende zorg kunnen geven. • We iedereen die een levenslange en/of levensbrede hulpvraag heeft een langdurige indicatie geven. • We komen tot een integraal budget, waarin wonen, werken onderwijs/ontwikkeling, maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit en zorg hand in hand gaan. Met uniformiteit of gelijkheid in alle wetten zorgen we ervoor dat we voor iedereen zorg en ondersteuning efficiënter, mogelijk goedkoper en toegankelijker regelen. Verder moeten we met lef doorpakken binnen een aantal projecten, zoals het Experiment Integraal Budget (EIB), Pgb 2.0 en (Ont)regel de zorg. En we willen verder bouwen door: • Betere indicatiestelling, door onafhankelijke deskundigen en maatwerkindicaties. • Gespecialiseerde cliëntondersteuning. • Verschillende soorten onderzoek te doen en daarvan te leren. Het algemeen overleg Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo is woensdag 11 november 2020 van 13.30 – 19.00 uur. Meer informatie en een link naar de livestream vind je in de agenda van de Tweede Kamer.