Het is ontzettend belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past. Voordat je kunt kiezen voor een pgb moet je eerst goed weten wat er te kiezen is en wat een keus precies betekent.

Het ministerie van VWS heeft met een 10-puntenkader in kaart gebracht wat je moet kunnen en weten om met een pgb te werken. Aan de hand van deze punten kun je kijken of het zelf organiseren van zorg met een persoonsgebonden budget bij je past.

Overzie je je situatie? Kun je de inzet van zorgverleners regelen? En met hen afspraken maken? Kun je de pgb-administratie bijhouden? Kun je beoordelen of de geleverde zorg kwalitatief goed is? Het zijn een paar van de punten die aan bod komen.

Hulpmiddel

Wanneer je zorg en/of ondersteuning nodig hebt kun je kiezen voor zorg in natura of een pgb. Bij het eerste wordt alles voor je geregeld. Bij een pgb regel je alles zelf en houd je de regie.

Het kader laat zien wat je moet doen en weten, zodat je kunt bekijken of het pgb voor jou een goede optie is. Bovendien weet je dan ook of je nog aanvullende informatie of een training nodig hebt om kennis en/of vaardigheden op te doen.

Degene die jouw pgb-aanvraag moet beoordelen gebruikt het uniforme kader om het gesprek aan te gaan en toetst hierbij aan de 10 punten voor pgb-vaardigheid. Het geeft handvatten bij de beoordeling of je goed genoeg bent voorbereid om met het pgb te werken. Met budgethouders en/of hun vertegenwoordigers bespreken ze de relevante punten. Hiermee wordt voor iedere situatie maatwerk geboden. Het kader is niet bedoeld als afvinklijstje of als slagboom voor de toegang naar een pgb.

Mening Per Saldo

Het is ontzettend belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past. Dat betekent dat je goed moet weten wat er te kiezen valt en wat een keuze precies betekent. Het mag geen keuze zijn uit nood, bijvoorbeeld omdat de betreffende zorg niet in zorg in natura beschikbaar is of omdat een aanbieder alleen maar werkt met pgb.

Het 10-puntenkader van het ministerie van VWS is een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen wat er allemaal bij een pgb komt kijken. Het is echter niet zo dat als je niet aan alle punten voldoet een pgb voor jou niet mogelijk is. Je kunt er hulp bij krijgen of vaardigheden leren. Wij kunnen je van informatie en advies voorzien en bieden ook trainingen aan.

Meer informatie

Ook de online test van Per Saldo geeft je een idee van wat je al kunt en wat je nog moet leren om zelf een pgb te beheren. Doe de test. En op onze site vind je meer informatie over het pgb. Je kunt ook bellen met de Advieslijn van Per Saldo.

In de Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid van VWS staat uitleg bij elk van de 10 punten en vind je nog meer handige websites. Alle informatie vind je ook op rijksoverheid.nl.

Infographic 10 punten pgb-vaardigheid

Handreiking minimale pgb-vaardigheid