De signalen over de uitvoering van de Wmo door gemeenten verschillen behoorlijk. Volgens de staatssecretaris gaat het vaak goed, maar nog niet altijd en niet in elke gemeente. Op woensdag 1 februari sprak hij hierover met de Tweede Kamer. In het debat werd meerdere keren geciteerd uit de brief die Per Saldo hieraan voorafgaand had toegestuurd. Hieronder geeft Per Saldo een samenvatting van de belangrijkste punten.

Keuzevrijheid

In de praktijk blijken er nog te veel gemeenten te zijn die de keuze voor zorg en ondersteuning niet bij de zorgvrager neerleggen. Er zijn gemeenten die het pgb ontmoedigen en/of zorg in natura aanmoedigen. Dit moet echt verbeteren, vindt ook Van Rijn.

Mantelzorg

Verder kwam ‘verplichte mantelzorg’ ter sprake. Gemeenten kunnen zorgvrager en naasten niet verplichten de zorgtaken, die zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, via mantelzorg uit te laten voeren. Mantelzorg is per definitie vrijwillig. Van Rijn zegde toe gemeenten hier nogmaals op te wijzen. Zie ook het bericht Uitwonend kind niet verplicht om mantelzorg te verrichten.

Wooninitiatieven

Gemeenten vragen budgethouders of ze bewust hebben gekozen voor een pgb of voor een kleinschalige woonvorm. In dat laatste geval vindt de staatssecretaris dat gemeenten mogen aandringen op zorg in natura. De Kamerleden geven aan dat de keuze altijd bij de budgethouder moet liggen. Als de budgethouder al jaren tevreden is met zijn pgb, hoef je hem niet over te halen om voor zorg in natura te kiezen. Dit standpunt van de Kamer ondersteunt Per Saldo van harte!
Verder moet er ook bij bewoners van wooninitiatieven sprake zijn van maatwerk. De staatssecretaris verwacht op dit gebied veel van het ondersteuningsprogramma dat Per Saldo en VNG samen voorbereiden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

In maart komt de staatssecretaris met een brief over cliëntondersteuning. Kamerleden willen dat deze ondersteuning echt onafhankelijk is en voor ondersteuning op meerdere terreinen is in te schakelen. Dat is ook de wens van Per Saldo. De cliëntondersteuner moet niet met een dubbele pet op bij het keukentafelgesprek zitten, maar zuiver vanuit de behoefte van de cliënt mee kunnen denken. Dat is op dit moment nog niet altijd zo.

Vervolg

Op 20 februari 2017 wordt het debat over dit onderwerp vervolgd.

Brieven Per Saldo

Lees hiervoor het bericht van 31 januari 2017: Debat over decentralisatie Wmo.