Belangrijke pgb-verbeteringen sociaal domein blijven uit

Sinds de start van het verbetertraject sociaal domein eind 2020 zijn er helaas nog geen verbeteringen voor het pgb bereikt. Het lijkt erop dat gemeenten die meedoen, zich vooral richten op problemen die makkelijk op te lossen zijn. Ze verbeteren bijvoorbeeld de informatie op hun website. Of ze maken de toegang tot de zorg duidelijker en makkelijker.

De bedoeling van het traject was dat gemeenten samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners zouden gaan leren en ontdekken hoe de toegang van zorg en ondersteuning beter kan. Op bepaalde punten gaat het beter. Maar ook de toegang tot een persoonsgebonden budget (pgb) hoort erbij. En gemeenten hebben in het verbetertraject helaas onvoldoende tot geen aandacht voor het pgb.

Onvoldoende interesse

We hebben vanaf de start duidelijk gemaakt dat er minimaal 1 gemeente zou moeten meedoen die zich helemaal richt op het pgb. We hebben een aantal gemeenten voorgesteld, waar we veel contact mee hebben of veel meldingen van ontvangen. Deze gemeenten wilden allemaal niet meedoen, omdat ze teveel wisselingen van personeel hebben of andere zaken voorrang hebben. We merken dat als het om het pgb gaat er onvoldoende interesse is om problemen blijvend op te lossen.

Het verbetertraject: wie, wat, waarom?

Het verbetertraject is een landelijk leer- en ontwikkeltraject. Gemeenten kunnen vragen en problemen die er zijn met elkaar delen, vergelijken en verbeteren. Het doel is een merkbaar verbeterde toegang voor inwoners. Gemeenten, inwoners en cliëntvertegenwoordigers werken hierbij samen. Het verbetertraject is er gekomen door onze lobby en die van Ieder(in) en Mind. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein en Instituut voor Publieke Waarden de opdracht gegeven het traject te begeleiden. Dit gebeurt samen met ons, Ieder(in), Mind, NDSD en Divosa. We zetten onze kennis en ervaringsdeskundigheid in. Lees meer in ons bericht Beter toegang van het Sociaal Domein.

Lees meer in ons bericht Betere toegang van het Sociaal Domein

Tegenvallend resultaat

In het traject is duidelijk geworden dat gemeenten vrij waren om hun onderwerpen of thema’s te kiezen. Helaas blijkt dan dat ze er niet voor kiezen te leren van de problemen rond het pgb, zodat er ruimte komt voor blijvende verbeteringen. Dit valt ons heel erg tegen en is zeer zorgelijk. Want we  krijgen te veel signalen dat het bij veel gemeenten niet goed gaat. Het motiveert ons nog meer om te zorgen dat gemeenten goed geïnformeerd raken.

Hoe verder?

Het traject wordt eind augustus 2022 afgerond. We hebben met VNG en Movisie gesproken over hoe we het pgb wel onder de aandacht van gemeenten kunnen brengen. We willen goede voorbeelden van andere gemeenten en een video met uitleg van Aline Molenaar over goede toerusting delen. Ook laten we  gemeenten zien dat we willen samenwerken en dat ze onze kennis en ervaringsdeskundigheid  kunnen gebruiken.  Verder kijken we of we samen met gemeenten, die bezig zijn met het goed uitvoeren van het pgb, hun ervaringen onder andere gemeenten kunnen gaan verspreiden. Dit doen we samen met de VNG via een ander project, het informatieplatform pgb. Dit online platform van de VNG is voor alle gemeenten. We roepen gemeenten op om samen met ons via dit platform te kijken hoe we de uitvoering van de pgb-regeling kunnen verbeteren.  

Lees meer over beide projecten in ons thema Keuzevrijheid en gelijkwaardigheid.