Belangrijke nieuwe Zvw-pgb-afspraken in 2022

De afspraken voor het pgb van de zorgverzekeraar, het Zvw-pgb, lopen dit jaar af. Omdat het kabinet demissionair is, kunnen we geen nieuwe afspraken maken over grote wijzigingen voor dit pgb. Er is daarom voor gekozen nieuwe afspraken te maken alleen geldend in 2022. Met voor ons zeer belangrijke punten.

Voor budgethouders zijn de volgende afspraken voor 2022 cruciaal om goed met hun pgb om te kunnen gaan.

  • Alle zorgverzekeraars informeren de budgethouder over het Zvw-pgb en nemen hierbij ook op hun website een verwijzing op naar Per Saldo.
  • De spoedprocedure voor (tijdelijke) ophoging van het pgb blijft in stand.
  • Flexibiliteit in het inzetten van uren (de ene week bijvoorbeeld wat meer dan de andere week) is een meerwaarde van het pgb.
  • Er wordt door de verzekeraar in beginsel niet afgeweken van de indicatie die de onafhankelijk wijkverpleegkundige heeft gesteld.
  • Als het gaat om pgb-toekenning en de geldigheidsduur van een indicatie is maatwerk het uitgangspunt.

Meer informatie

De bestuurlijk Zvw-pgb-afspraken worden gemaakt door het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en Per Saldo. We zijn en blijven in overleg over nieuwe afspraken vanaf 2023. Met, naar we hopen, dan een aantal grotere wijzigingen.