Voor budgethouders zijn de volgende afspraken voor 2022 cruciaal om goed met hun pgb om te kunnen gaan.

  • Alle zorgverzekeraars informeren de budgethouder over het Zvw-pgb en nemen hierbij ook op hun website een verwijzing op naar Per Saldo.
  • De spoedprocedure voor (tijdelijke) ophoging van het pgb blijft in stand.
  • Flexibiliteit in het inzetten van uren (de ene week bijvoorbeeld wat meer dan de andere week) is een meerwaarde van het pgb.
  • Er wordt door de verzekeraar in beginsel niet afgeweken van de indicatie die de onafhankelijk wijkverpleegkundige heeft gesteld.
  • Als het gaat om pgb-toekenning en de geldigheidsduur van een indicatie is maatwerk het uitgangspunt.

Meer informatie

De bestuurlijk Zvw-pgb-afspraken worden gemaakt door het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en Per Saldo. We zijn en blijven in overleg over nieuwe afspraken vanaf 2023. Met, naar we hopen, dan een aantal grotere wijzigingen.

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 1 januari 2022 t/m 31 december 2022