Bekijk onze pgb-zorgvergelijker 2024

Zoals elk jaar hebben we de verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergeleken op punten die belangrijk zijn voor jou als budgethouder. Je vindt hierin een overzicht van de zorgverzekeraars, de bijzonderheden en de belangrijke verschillen. Dit kan je helpen bij je keuze voor een zorgverzekeraar.

Verhoging maximaal tarief informele zorgverleners

Een van de grootste wijzigingen ten opzichte van 2023 is dat het maximale tarief voor informele zorgverleners in 2024 wordt verhoogd naar €28,20.

Er is maar een enkele zorgverzekeraar die zijn tarief ook daadwerkelijk verhoogd heeft. En zelfs al is er een verhoging, dan is hij minimaal. Er is niet één zorgverzekeraar die naar het maximale tarief gaat. Zorgverzekeraars zijn ook niet verplicht om het tarief te verhogen. Maar zorgverleners verhogen wel hun tarieven en in de krapte van de arbeidsmarkt wordt het budgethouders onmogelijk gemaakt om nog zorgverleners te vinden, als de tarieven niet meegroeien.

Inflatie en te lage tarieven pgb

Wat vinden wij?

Wij vinden dit, in een tijd van inflatie en de enorme hoge kosten die budgethouders en zorgverleners toch al hebben, onacceptabel. Wij gaan hierover dan ook vragen stellen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarnaast zien we dat het niet bij alle zorgverzekeraars mogelijk is het budget flexibel in uren in te kunnen zetten. Dit strookt niet met de kern van het pgb. De ene week zou je meer uren moeten kunnen inzetten dan de andere week, aansluitend bij de zorgbehoefte op dat moment.

Bij DSW en ASR is het gelukkig zelfs nog mogelijk om tussen de zorgfuncties uit te wisselen. Bij de andere zorgverzekeraars zien we dit niet terug.

Bekijk de Zorgvergelijker 2024 voor meer informatie en de reglementen van desbetreffende zorgverzekeraars.