Beheer pgb gewijzigd voor toekomstige budgethouders Wlz

De gewaarborgde hulp voor mensen met een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft. ZN (Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van de zorgkantoren) laat in hun nieuwsbericht weten dat het voor toekomstige budgethouders vanaf nu niet meer mogelijk is om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. Een toekomstige budgethouder die niet zijn eigen budget kan of wil beheren, kan een ‘pgb-beheerder’ aanstellen.

De pgb-beheerder kan een wettelijk vertegenwoordiger of een gevolmachtigde zijn. We lichten dit toe.

  • Heeft een budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger, dan mag de budgethouder niet zelf het pgb beheren. De wettelijk vertegenwoordiger wordt pgb-beheerder, of wijst hiervoor een gevolmachtigde aan.
  • Heeft de budgethouder geen wettelijk vertegenwoordiger, maar oordeelt het zorgkantoor dat de budgethouder niet pgb-vaardig is, dan moet ook een pgb-beheerder (een gevolmachtigde) worden aangesteld.
  • Heeft de budgethouder geen wettelijk vertegenwoordiger en oordeelt het zorgkantoor dat de budgethouder wel pgb-vaardig is, dan mag de budgethouder zelf het pgb beheren. In dit geval mag de budgethouder er ook nog voor kiezen een pgb-beheerder (een gevolmachtigde) aan te wijzen.

Met het ‘machtigingsformulier pgb-beheerder’ wordt een pgb-beheerder geregeld.

Voor bestaande budgethouders die al gebruik maken van een gewaarborgde hulp, geldt een overgangstermijn van 4 jaar, tot 1 juli 2028. Vanaf 1 juli 2024 zullen de zorgkantoren hen gaan benaderen over hoe zij hun pgb-beheer kunnen wijzigen. Voor budgethouders die zelf hun pgb beheren, verandert er niks. 

Voor meer informatie kunnen (toekomstige) budgethouders terecht bij hun zorgkantoor.

Wat vinden wij?

Wij zijn blij dat de gewaarborgde hulp wordt afgeschaft, omdat het veel onduidelijkheden opleverde. Maar wij vinden dat de aansprakelijkheid van de gevolmachtigde ten opzichte van de budgethouder ook in deze nieuwe situatie nog niet goed is geregeld. Zolang er geen wettelijk vertegenwoordiger is, is de budgethouder aansprakelijk. Dit vinden we onredelijk. Als het zorgkantoor beslist dat de budgethouder niet zelf het pgb kan beheren en een gevolmachtigde moet aanstellen, dan kan het niet zo zijn dat de budgethouder zelf aansprakelijk blijft. Wij vinden daarom dat de wet- en regelgeving op dit punt moet worden aangepast.

Heb je vragen hierover? Of loop je tegen problemen aan? Dan kun je ons bellen of mailen: 0900 – 742 48 57 (€ 0,20/minuut)/[email protected]. Ben je lid van onze vereniging? Dan vind je het gratis telefoonnummer in je account.

Zie ook ons vorige nieuwsbericht: Gewaarborgde hulp wordt afgeschaft – Per Saldo (pgb.nl).

Speciale voorlichtingsbijeenkomst voor leden

Wij begrijpen dat dit bij veel mensen vragen oproept. Ook voor ons is het nog niet allemaal even duidelijk. De komende periode gaan wij ervoor zorgen meer duidelijkheid te krijgen hierover, zodat wij zoveel mogelijk van jullie vragen kunnen beantwoorden. Deze vragen beantwoorden we tijdens een speciale ledenbijeenkomst over dit onderwerp. Deze voorlichting wordt op 3 momenten gegeven (digitaal en op ons kantoor in Utrecht):

  • Ledenbijeenkomst woensdag 28 augustus 15u – 16.30u
  • Ledenbijeenkomst donderdag 5 september 16.30u – 18u
  • Ledenbijeenkomst maandag 16 september 13u – 14.30u

Deze voorlichting is exclusief voor basis- en plusleden van onze vereniging. Ben je lid? Log dan in om je hieronder aan te melden. Wil je lid worden? Klik hier om lid te worden.

Wil je graag verder lezen? Deze inhoud is alleen voor leden of abonnees. Log in of word lid/abonnee, dan krijg je direct een inlog.

Word lid of abonnee van Per Saldo!

Samen maken we het pgb eenvoudiger en menselijker. We komen op voor je belangen en we zijn jouw bron van kennis en informatie. Met onze hulp wordt het beheren van het pgb een stuk eenvoudiger.

 

Steun ons. Dan steun je het pgb en daarmee je eigen situatie. Zonder jouw lidmaatschap kunnen wij ons belangrijke werk niet doen. Word nu lid!

Als lid of abonnee krijg je

  • Een gratis advieslijn
  • Korting op cursussen
  • Gratis ons magazine EigenWijs