Antwoorden op Kamervragen over corona en pgb

In het coronadebat van 18 maart 2020 kwamen de belangen van budgethouders nauwelijks aan bod. Kamerlid John Kerstens zag de nood wel in en heeft daarom samen met zijn collega Kamerleden Ploumen, Gijs van Dijk, Moorlag en Kuiken (allen PvdA) alsnog schriftelijke vragen aan de minister gesteld. Vandaag heeft de minister antwoord gegeven op de vragen.

Per Saldo heeft ter voorbereiding op het coronadebat een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij hadden een dringende oproep om maatregelen te treffen voor budgethouders die zich nu vanwege het coronavirus geconfronteerd zien met problemen in de continuïteit van hun zorg en ondersteuning. Het werd een breed debat met een diversiteit aan onderwerpen, met weinig aandacht voor het pgb. We zijn daarom blij met de gestelde Kamervragen. De antwoorden kun je hieronder downloaden.

Onvoldoende

Budgethouders hebben duidelijkheid nodig. Wat zijn nu de afspraken? Er wordt in de antwoorden aangegeven dat budgethouders zich voor een aantal zaken tot hun verstrekker moeten wenden om met de verstrekker tot oplossingen te komen. Voor Per Saldo is dit nog niet voldoende. Voor ons is het belangrijk dat de oplossingen in eenzelfde lijn liggen als de oplossingen die nu voor naturazorg geregeld zijn: gecontracteerde zorg kan in natura worden doorbetaald. Dat de vervangende zorg en ondersteuning zo snel mogelijk kan worden ingezet, zonder het risico te lopen dat er achteraf een terugbetaling moet plaatsvinden van reeds geleverde zorg. Het kan niet zo zijn dat een budgethouder in de ene gemeente iets wel gecompenseerd krijgt en in een andere gemeente niet. Hetzelfde geldt voor zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Declaraties

Het is ondertussen april en de facturen van maart zullen binnenkort op de mat vallen. Budgethouders hebben nu concrete antwoorden nodig:
  • of ook zij niet geleverde zorg als gevolg van de coronamaatregelen kunnen doorbetalen;
  • vervangende zorgverleners kunnen betalen;
  • of het nou gaat om formele of informele zorgverleners dat moet niet uitmaken.

Beschermende materialen

Vraag 12 gaat over beschermende materialen. Ook hiervoor is het nog altijd niet goed geregeld voor budgethouders en hun zorgverleners. Het ministerie van VWS doet enorm haar best om dit geregeld te krijgen, maar door strikte naleving van RIVM-richtlijnen door regio co├Ârdinatoren komt dit in de praktijk nog niet goed tot uitvoering. Daarover las je meer in een eerder nieuwsbericht.