Antwoorden op dringende vragen over de pgb-coronamaatregelen

Samen met het ministerie hebben we een aantal antwoorden geformuleerd op vragen waar nog geen volledig antwoord op was gekomen. Dit is een aanvulling op het overleg en ons bericht van gisteren.

Loop ik het risico geld terug te moeten betalen als mijn nieuwe zorgverlener al start voordat de zorgovereenkomst is goedgekeurd?

Nee, dat risico loop je niet voor de extra of vervangende zorg die is geleverd tijdens de coronacrisis. Van budgethouders wordt verwacht dat ze altijd eerst (telefonisch) afstemmen met de verstrekker en alle geleverde zorg goed registeren.
  • Heb je zorg of ondersteuning met een pgb op basis van de Wmo of Jeugdwet? Jouw zorgverlener mag beginnen als je met de gemeente hebt overlegd, bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail. Parallel wordt dan het reguliere goedkeuringstraject gestart. Mocht jouw zorgovereenkomst of wijzigingsformulier achteraf niet goedgekeurd worden, dan ontvang je daar bericht over.
  • Heb je zorg met een pgb op basis van de Wlz? Zorgverlening bij een al gecontracteerde zorgverlener kan starten zodra het ‘Extra kosten corona-formulier’ is goedgekeurd. De zorgkantoren zullen deze formulieren snel beoordelen.
Als achteraf blijkt dat de nieuwe overeenkomst, aanvraag of wijziging niet wordt goedgekeurd, dan worden de kosten, gemaakt van 1 maart tot 1 juni 2020, niet teruggehaald bij budgethouders.
  • Voor de Zvw is dit mogelijk als wordt voldaan aan de voorwaarden van zorgverzekeraar, polisvoorwaarden en het reglement Zvw-pgb. Het advies is te overleggen met de zorgverzekeraar.

Je mag vervangende zorgverleners inzetten. Maar welke precies?

Bespreek eerst met jouw gecontracteerde zorgverlener en/of zorgorganisatie of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan kijk je of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is en stem je dit af met de verstrekker. Lukt dat niet? Jouw budgetverstrekker kan je ook helpen met zoeken naar alternatieven. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit zorg in natura.

Wat is ‘geplande zorg’ als ik mijn zorg nog moet inplannen voor de komende maanden?

‘Geplande zorg’ is het gemiddeld aantal uur zorg dat je per maand nodig hebt op basis van de 3 maanden ervoor. Bijvoorbeeld: je hebt in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 en in maart 55. Jouw ‘geplande zorg’ voor de komende maanden is dan 45+60+55 gedeeld door 3 is  53,3 uur. VWS heeft tijdens de coronacrisis een aantal maatregelen genomen, waaronder het doorbetalen van ‘geplande zorg’, die niet is geleverd vanwege ziekte of door sluiting van zorginstellingen. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is continuïteit in zorg aan budgethouders en bij zorgverleners en zorgaanbieders tijdens én na de crisis. Dubbele betalingen moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Kan de zorgverlener als gevolg van coronamaatregelen geen zorg leveren bij budgethouder A, maar kan deze zorgverlener wel zorg verlenen aan bijvoorbeeld budgethouder B in hetzelfde tijdsbestek dan zal de zorgverlener dit melden bij budgethouder A. Budgethouder A zal deze uren dan niet declareren als niet-geleverde zorg, zodat er geen ‘dubbele’ betaling plaats kan vinden voor dezelfde uren.

Waarom moet ik de registratie bijhouden van niet-geleverde zorg?

De tijdelijke pgb-maatregelen veranderen niets aan het declaratieproces. En in dit reguliere declaratieproces kunnen budgetverstrekkers niet zien of zorg wel of niet geleverd is. Daarom moet zelf op papier bijhouden welke niet-geleverde zorg is betaald. Er komt nog een speciaal formulier. Maar hou het tot die tijd zelf goed bij, want het kan zijn dat je het later moet inleveren bij je gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.

Ik heb sinds de landelijke coronamaatregelen van 16 maart al vervangende zorg ingezet. Wordt deze wel betaald?

Ja, deze zorg wordt uitbetaald en zonder risico op terugvordering. Je was in afwachting van de pgb-coronamaatregelen. Neem contact op met jouw verstrekker over de vervangende zorg en de manier waarop  je het administratief in orde kunt maken.

Kan ik informele zorg inzetten in de Wmo en Jeugdwet?

Het is met een pgb in de Wmo of Jeugdwet mogelijk om formele zorg te vervangen door informele zorg, maar dit is niet vanzelfsprekend. Stem dit altijd af met jouw gemeente, vóórdat de zorg start. Samen met jouw gemeente kun je een goede afweging maken om informele zorg in te zetten.