Sinds we te maken hebben met een tweede coronagolf kunnen budgethouders opnieuw zorg doorbetalen die niet is geleverd vanwege corona. Deze nieuwe regeling geldt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021. Je kan doorbetalen als je een pgb hebt uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heb je een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Ook daarvoor komt een regeling die gaat gelden vanaf 1 oktober 2020. Begin januari verwachten we hierover meer duidelijkheid.

Wanneer mag je doorbetalen?

Je mag alleen doorbetalen als jij besmet bent of je zorgverlener besmet is met corona. Of moeten jij of je zorgverlener in quarantaine? En kun je door deze situaties tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning krijgen? Dan mag je dus doorbetalen. De regeling geldt niet als je vrijwillig in quarantaine gaat uit angst voor besmetting.

De regeling geldt ook wanneer je dagbesteding gedeeltelijk of helemaal sluit, omdat er besmettingen zijn. Of wanneer je dagbesteding door de RIVM-richtlijnen niet de volledige zorg aan jou kan leveren.

Het is  belangrijk dat je je zorgverlener en/of je dagbesteding laat opschrijven waarom je geen zorg meer kunt krijgen. Je zorgkantoor of gemeente kan hier later naar vragen.

Waarom mag je doorbetalen?

Het is belangrijk dat je na de coronacrisis ook nog zorg en ondersteuning kunt krijgen en je zorgverlener of dagbesteding niet failliet gaat. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt je daarom om zorg die niet wordt geleverd door coronamaatregelen door te betalen en bij te houden in je eigen administratie. Je gemeente of zorgkantoor kan hier later naar vragen.

Hoe houd je niet-geleverde zorg bij?

Heb je een pgb uit de Wlz? Dan houd je je niet-geleverde zorg bij op een speciaal formulier. Je vind een link naar het formulier hieronder. Op dit formulier zet je voor elke zorgverlener apart de niet-geleverde zorg die je hebt betaald.

Registratieformulier niet-geleverde zorg Wlz

Heb je een pgb uit de Wmo of Jeugdwet? Dan mag je zelf kiezen hoe je de niet-geleverde zorg die je hebt betaald, bijhoudt. Je kunt het doen op het formulier dat hieronder staat. Of je maakt je eigen formulier.

Registratieformulier niet-geleverde zorg Wmo en Jeugdwet

Let bij het invullen van de formulieren goed op de volgende zaken:

  • Het moet gaan om niet-geleverde zorg van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021. Deze zorg heb je wel uitbetaald.
  • Je vult voor elke zorgverlener een eigen formulier in.
  • Je kiest zelf de manier die handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totale aantal uren maar klopt met de declaraties.

Uren bijgehouden, en dan?

Het is belangrijk dat je de niet-geleverde zorg voor jezelf goed bijhoudt. Je zorgkantoor of gemeente kan deze informatie bij jou opvragen. Of, wanneer en hoe dit gebeurt, besluit iedere gemeente en ieder zorgkantoor zelf. Hoe beter je nu alles bijhoudt, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te uit te leggen.

Let op! Houd je de niet-geleverde zorg niet bij of lever je het overzicht na de coronacrisis niet aan? Dan gaat je gemeente of zorgkantoor ervan uit dat alle gedeclareerde zorg wel is geleverd. Blijkt op een later moment dat dit niet zo is, dan kan dit gevolgen hebben voor je persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat je:

  • De uren betaalde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de formulieren.
  • De formulieren goed bewaart, óók als je de gegevens al met je gemeente of zorgkantoor  hebt gedeeld. Ze kunnen de formulieren later nog een keer opvragen.

Wat doen wij?

Heb je hierover vragen of heb je problemen met het doorbetalen van niet-geleverde zorg? Meld het dan bij onze advieslijn.

We krijgen ook veel vragen over de zorgbonus en het vaccin. Over beide onderwerpen kunnen we zeggen dat door het ministerie van VWS en betrokken partijen aan de uitvoering wordt gewerkt. Er komt in 2021 meer duidelijkheid over.

  1. Op deze manier herkenbaar ↩︎
  2. zie liveblog 30 juni 2021 ↩︎